UEAM

Uppsalaekonomerna Asset Management

Uppsalaekonomerna Asset Management är en del av Finansutskottet med uppgift att förvalta en del av Uppsalaekonomernas likvida medel. Förvaltningen innebär att vi aktivt förvaltar en värdepappersportfölj samt tre långsiktiga fonder. Syftet är att öka kunskaperna inom aktieanalys, värdepappershandel och portföljförvaltning, bli attraktivare hos arbetsgivare och på sikt generera intäkter till föreningen.

Gruppen består av två portföljförvaltare, fem aktieanalytiker och en riskanalytiker. Portföljförvaltarna har det övergripande ansvaret och tar det slutgiltiga beslutet vid köp eller sälj av en aktie. Aktieanalytikerna producerar djupgående aktieanalyser och tar fram beslutsunderlag för transaktioner, såväl försäljning av befintligt innehav som köp av nya innehav. Riskanalytikerns roll innebär att kritiskt granska de förslag aktieanalytikern lägger fram både utifrån den enskilda investeringens för- och nackdelar, men också hela portföljens perspektiv.

Gruppen träffas på veckobasis för att diskutera potentiella investeringar samt gå igenom och utvärdera de bolag som har analyserats. Analysen av företag grundar sig på fundamental analys. Det innebär en utvärdering av bolagets historiska utveckling och dagsläge för att försöka prognostisera den framtida utvecklingen. Vidare kartläggs företagets verksamhet, ledning, konkurrenter, framtidsutsikter med mera. Detta kompletteras med en värdering av aktien, vilken mynnar ut i en riktkurs och en slutgiltig bedömning.

Uppsalaekonomerna Asset Management söker varje termin nya tillskott som har ett intresse för aktier, önskar lära sig mer samt hjälpa gruppen att utvecklas vidare. Håll utkik på hemsidan efter kommande ansökningsperioder och passa på att träffa oss när vi besöker Finansutskottets möten!

/UEAM