Kontakta oss

Utskott & organ

Nedan hittar du kontaktuppgifter till samtliga utskott och operativa organ. Det finns hela sju utskott: Idrott, Event, Välkomst, Internationella, Finans, Näringsliv & Utbildning. Utöver dessa finns även vår arbetsmarknadsmässa Kontaktdagarna samt våra sju operativa organ: Företagsgruppen, Skattmästeriet, Intendent, IT-ansvarig, Marknadsföringsgruppen, Reversen & Valberedningen.

utskott

Utbildningsutskottet

Eventutskottet

Minna
Hassan

ordförande
utbildning

Emma
Engleryd

vice ordförande utbildning

Eventutskottet

Malte
Gustafsson

ordförande
event

Oskar
Zakrisson

Vice ordförande
event

Välkomstutskottet

Idrottsutskottet

Gustav
Walerud

Ordförande
välkomst

Anton
Nilsson

Vice ordförande
välkomst

Idrottsutskottet

Max
Stolt

Ordförande
idrott

Theo
Levinsson

Vice ordförande
idrott

Finansutskottet

Näringslivsutskottet

Victor
Ihrman

Ordförande
finans

Jonas
Davidsson

Vice ordförande
finans

Näringslivsutskottet

Maja
Lundh

ordförande
näringsliv

Ebba
Björklund

vice ordförande näringsliv

Internationella utskottet

Nora
Lawlor

ordförande
internationella

Sophie
Reuterskiöld

vice ordförande
internationella

operativa organ

Reversen

Skattmästeriet

Rut
Bruse

chefredaktör
reversen

Wilma
Svanberg Eriksson

redaktör
reversen

Skattmästeriet

Oskar
Holm

Skattmästare

Adam
Mahmoud

vice
skattmästare

Marknadsföringsgruppen

Wilmer
Bremvik

ordförande
marknadsföringsgruppen

Alexander
Engdahl

vice ordförande
marknadsföringsgruppen

Sacharias
Ivarsson Elers

kommunikatör

IT-ansvarig

Intendent

Sixten
Hassler

it

Colin
Berg

intendent

Företagsgruppen

Jacob
Ahlstedt

ansvarig
prospektering

Theo
Wessman

KONTAKTPERSON
Deloitte

Josefin
Carlsson

KONTAKTPERSON
EY

Johanna
Huvitus

KONTAKTPERSON
Grant Thornton

Getoar
Luta

kontaktperson
kpmg

Jacob
Bergqvist

KONTAKTPERSON
pwc

Alexandra
Nordin

KONTAKTPERSON
seb

Valberedningen

Linus
Sjögren

ordförande
valberedningen

Kajsa
Gullberg

vice ordförande
valberedningen

Stephanie
Slagbrand

valberedningsledarmot

Kontaktdagarna

Douglas
Wass

Projektledare
företagsansvar

Ella
Torlén

Projektledare
budgetansvar