masterprogram

Masterprogram via universitetets ekonomiska institutioner

Vid Uppsala universitets ekonomiska institutioner finns det möjlighet att läsa en rad olika masterprogram av olika karaktär & med olika inriktningar. Beroende på valt huvudområde vid kandidatexamen har du olika valmöjligheter för vilken masterutbildning du kommer kunna läsa. Så se till att hålla koll på vilka behörigheter de olika programmen kräver. För att hjälpa dig på traven listar vi samtliga program med studieort Uppsala.

Huvudområde: Företagsekonomi

Masterprogram: Företagande & ledning (120 hp)

Detta masterprogram ämnar utbilda studenter till framgångsrika ledare som innehar expertis inom just företagsekonomi & ledarskap. Här finns en tydlig koppling mellan teori & praktik då studenterna utvecklar nödvändiga praktiska kunskaper såsom projektledning & förhandlingsteknik på hög nivå. 

Programmet syfte är att förbereda studenten för en karriär på ledningsnivå inom Sverige såväl som internationellt & inom privat såväl offentlig sektor. Fördjupning sker inom ett av följande tre ämnen:
( 1 ) Marknadsföring
( 2 ) Internationellt företagande
( 3 ) Organisation

Till programmen antas årligen ungefär 150 studenter & att genomföra programmet leder till en ekonomie masterexamen (Master of Science in Business and Economics, 120 credits) med företagsekonomi som huvudområde. Mer information om programmet kan du läsa här.

Masterprogram: Redovisning & finansiering (120 hp)

Alla typer av organisation förväntas använda sina finansiella resurser effektivt. Detta masterprogram ger fördjupade kunskaper inom redovisning, revision, värdering & investeringar. Fördjupning sker inom ett av följande tre ämnen:
( 1 ) Redovisning
( 2 ) Ekonomistyrning
( 3 ) Finansiering

Programmet leder till en ekonomie masterexamen (Master of Science in Business and Economics, 120 credits) med företagsekonomi som huvudområde. Mer information om programmet kan du läsa här.

Masterprogram: Management, Kommunikation & IT
(120 hp)

Detta masterprogram kombinerar kunskaper i management, kommunikation & IT där IT studeras samt används i ekonomiska & kommunikativa sammanhang. Fördjupning sker inom fyra ämnen:
( 1 ) Företagsekonomi
( 2 ) Informationssystem
( 3 ) Människa-datorinteraktion
( 4 ) Medie- & kommunikationsvetenskap

Programmet leder till en filosofie master­examen (Master of Social Science, 120 credits) med fördjupning inom valt huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits). Mer att läsa om programmet finns här.

Ansvarig institution för detta program är Institutionen för informatik & media men i samarbete med Företagsekonomiska Institutionen. Du kan läsa om programmet här.

Huvudområde: Nationalekonomi

Masterprogram i nationalekonomi (120 hp)

Masterprogrammet i nationalekonomi ger en stabil grund i ekonomisk teori, statistik, ekonometri & färdigheter i analys av empiriska data samt i utvärdering av offentlig politik. Den Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet är, i internationellt mått, väldigt starkt i offentlig ekonomi, arbetsmarknadsekonomi & tillämpad mikroekonomi.

Programmet förbereder studenter för en karriär i offentlig & privat sektor, samt för doktorandprogrammet.
Ungefär 25 studenter, inklusive internationella studenter, antas varje år. Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med nationalekonomi som huvudområde. Mer att läsa om programmet finns här.

Huvudområde: Statistik

Masterprogram i statistik (120 hp)

Masterprogrammet i Statistik ger en solid grund i statistisk teori samt fördjupning inom bl.a. ekonometri, psykometri & biostatistik. Det ger god färdigheter att kritiskt analysera & tolka data från olika tillämpningsområden.
Mer att läsa om programmet finns här.

Huvudområde: Entreprenörskap

Magisterprogram i entreprenörskap (60 hp)

Magisterprogrammet i Entreprenörskap förser studenter med de nödvändiga verktygen, teorierna & metoderna för att identifiera nya företagsidéer & utveckla & förverkliga dem idéerna i ditt eget start-up företag eller inom redan existerande företag.

Programmet leder till en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits) med entreprenörskap som huvudområde & mer att läsa om programmet finns på här.

Huvudområde: Ekonomisk historia

Masterprogram i samhällsvetenskap (120 hp)

Ett masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning ekonomisk historia ger möjlighet till ämnesmässig fördjupning i några ekonomisk-historiska kärnområden såsom arbetsmarknadens, den globala handelns, det ekonomiska tänkandets & industrialiseringens historia. Programmets huvudfokus är masteruppsatsen, som syftar till utveckling av förmågan till empirisk undersökning & vetenskapligt skrivande utifrån den individuella studentens eget kunskapsintresse & ämnesval. 

Behörigheten till programmet är en kandidatexamen om 180 hp med 90 hp ekonomisk historia/historia eller kandidatexamen inom annat samhällsvetenskapligt ämne med 60 hp ekonomisk historia/historia. Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med ekonomisk historia som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits).

De inriktningar som finns är följande: Digitala medier & samhälle, Ekonomisk historia, Kostvetenskap, Kulturgeografi, Psykologi, Samhällsplanering, Socialt arbete eller Sociologi. För mer information om programmet klicka här.

Har du några funderingar?

Text om vilka frågor man som ny medlem kan tänkas ställa. Med alltifrån vad det innebär att vara medlem i en kår, vad som skiljer en nation ot en kår etc. Allt som kan tänkas vara av relevans för en ny student. Samt om de har några frågor kan de klicka här:  

F.A.Q

Vad innebär det att vara medlem i en kår?

Det innebär att du får delta i all vår verksamhet med alltifrån företagsevent, träningspass & gasquer, komplettera din utbildning och få relevant arbetslivserfarenhet genom föreningens olika projekt, få kontakt med arbetslivet, ha kul och få vänner för livet, få stöd vid utbildningsrelaterade frågor samt söka föreningens sommarkursstipendium

Vad skiljer en kår mot en nation?

En nation är en social mötesplats för studenterna vid ett lärosäte och erbjuder bland annat körsång, sportaktiviteter, fester, bostäder och stipendier samt restaurangverksamhet.

Tidigare var nationerna mötesplatser för studenter från specifika geografiska områden vilket inte brukar vara fallet längre.

En kår har som huvudsakliga syfte att utse studentrepresentanter till lärosätets beslutande organ, att opinionsbilda i studierelaterade frågor och ge individuellt stöd i utbildningsfrågor till studenter. Utöver detta kan en kår också bedriva studiesociala aktiviteter såsom sittningar, idrottsträningar, resor, etc likt en nation men har ingen restaurangverksamhet. 

Att bli medlem i Uppsalaekonomerna är gratis medans en nation tar en medlemsavgift.

Kan man vara medlem i en kår & en nation samtidigt?

Ja, såklart! Man kan vara medlem i flera kårer och nationer samtidigt. 

 

Kan jag bli medlem även om jag inte studerar ekonomi?

Självklart, Uppsalaekonomerna är öppet för alla studenter oavsett vad man pluggar.