för företag

Vårt samarbete med näringslivet

Uppsalaekonomerna är kår för några av Sveriges mest eftertraktade ekonomistudenter. Är ni som företag intresserade av att profilera er som en framtida arbetsgivare? Uppsalaekonomerna erbjuder en rad möjligheter för företag & organisationer att komma i kontakt med ekonomistudenter vid Uppsala universitet.

Annonsering

Genom annonsering i våra olika kanaler kan ni nå våra drygt 3000 medlemmar med karriärrelaterad information. 
Följande forum & kanaler finns att tillgå:

Career Service

Kåren erbjuder möjligheten att annonsera lediga tjänster på vår karriärportal – Career Service. Sidan har ungefär 20 000 klick i månaden där vi samlar heltidsjobb, extrajobb, sommarjobb, uppsatsämnen, stipendium, traineetjänster & internships. Career Service är till för att hjälpa företagens rekrytering & studenters arbetssökande genom att samla kvalitativa annonser på ett & samma ställe.

Vill även ni annonsera era tjänster hos oss? Maila då till  careerservice@uppsalaekonomerna.com så hjälper vi dig därifrån. 

Sociala Medier

Facebook: Vår facebooksida Uppsalekonomerna har över 5000 gillamarkeringar och stor räckvidd. Att annonsera på Facebook innebär att ni får ett inlägg på vår Facebooksida till ert förfogande för att dela med er av valfri information.

Instagram story: Våra Instagram story når ca 1000 personer som ofta interagerar aktivt med Uppsalaekonomerna. Annonsering genom Instagram story ger er möjlighet att, under en dag, ha Uppsalaekonomernas instastory till ert förfogande för att exempelvis göra reklam för jobbannonser, visa upp “En dag på kontoret” eller liknande. 

Mailutskick

Kåren har möjlighet att skicka ut ett elektroniskt nyhetsbrev som når drygt 2800 prenumererande medlemmar. Här erbjuds företag att medverka med reklam, information & länkar.

Är du sugen på att skicka ut något? Maila då mail@uppsalaekonomerna.se för mer information. 

Evenemang

80954215_2642862695782961_7700930903517691904_n

Vår största tillgång är vårt unika nätverk med Uppsalas ekonomstudenter & föreningens 400 ideellt engagerade medlemmar som professionellt organiserar de aktiviteter som studenter & företag efterfrågar.

Med ca 50 års erfarenhet i att skapa kontaktyta mellan studenter & näringsliv har vi blivit en effektiv kanal ur rekryteringssynpunkt. Vi kan hjälpa er att anordna alltifrån enskilda aktiviteter till mer omfattande paketlösningar. Har ni en idé på ett evenemang med uppsalastudenter? Vi välkomnar era idéer & är gärna med & arbetar fram en skräddarsydd lösning som passar er.

Exempel på evenemang vi anordnat:

Företagspresentation

Nå många studenter samtidigt & berätta om ert företags verksamhet samt karriärmöjligheter i en hörsal på Ekonomikum eller digitalt. Hörsalarna tar alltifrån 52 till 274 personer. Kanske vill ni nå en mindre skara studenter? Bjud i så fall in 20-30 studenter till vår föreningslokal Borgen, bjud på frukost eller lunch & presentera ert företag.

Workshop

Anordna en workshop inom ert expertisområde för att profilera just er kärnverksamhet, på så sätt kan ert företag & studenterna på ett interaktivt sätt lära känna varandra bättre. Exempelvis skulle detta kunna vara en arrangerad casekväll... 

Casetävling

Låt studenter inom önskad inriktning & studienivå visa vad de går för samtidigt som ni profilerar er som framtida arbetsgivare. Få insikt i hur de arbetar i grupp, löser ett affärsrelaterat problem samt levererar kreativa lösningar. Omfattningen av tävlingen kan vara alltifrån en eftermiddag till ett dygn.

Företagspub

Bjud in till nationskväll för att träffa studenter under avslappnade former där en enklare middag kombineras med en föreläsning eller workshop.

Heldagspaket

Vill ni få ut det mesta utav er tid med studenterna? I så fall är ett heldagspaket ett bra alternativ. En heldag skulle kunna innehålla en företagspresentation vid lunch för efterföljande workshop eller case aktivitet för utvalda studenter. Dagen kan avslutas med en klassisk gasque på nation med sånger & mingel.

Företagsbesök

Genom ett företagsbesök kan ni visa hur er arbetsplats ser ut & mer konkret hur er verksamhet sköts. Besöket kan med fördel kombineras med lunch, fika eller after work för mingel mellan företagsrepresentanter & studenter.

Sponsrade event

Genom att sponsra något av våra sociala event så som gasquer eller välkomstveckor når ert företag ut mot många studenter som kommit olika långt i sina studier. Under en begränsad men intensiv period får ert företag möjlighet att stärka varumärket effektivt.

Partnerskap

Samarbetspartnerskapet är till för att skapa värde för både studenter & företag. Det är viktigt för oss att ha ett nära samarbete med våra partners för att tillsammans skapa ett givande & professionellt utbyte. Samarbetet regleras i ett ettårigt avtal som kan vara av två nivåer, samarbetspartner eller huvudsamarbetspartner.

För att samarbetet ska skötas professionellt har ni en kontaktperson som sköter all kommunikation mellan er & föreningen under det år avtalet löper. Vill du veta mer om vad som ingår i samarbetspartnersavtalet, varför det är värdefullt att vara partner & hur ni ska gå tillväga för att bli det?

Fördelar med partnersskap:
  • Varumärkesstärkande

    Som partner får ni som företag en exponering som stärker ert varumärke gentemot föreningens dryga 3000 medlemmar fram till dagen de skall ut i arbetslivet.

  • Stärkta relationer

    Genom ett samarbetsavtal får både föreningen & ert företag förutsättningarna att bygga ett stabilt & kontinuerligt samarbete vilket medför att ni lättare kan föra en mer personlig & nära dialog med studenterna.

  • Rekrytering av rätt studeter

    Resultatet blir att ni i slutändan har fantastiska möjligheter att rekrytera rätt studenter för just er.

Kontaktdagarna

Den 15-19 november 2021 hålls Kontaktdagarna – Sveriges största arbetsmarknadsmässa för ekonomer, systemvetare & medievetare. Under intensiva dagar möter ett åttiotal av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare omkring 3000 studenter på Ekonomikum. 

Kontaktdagarna är inte bara en plattform mellan näringslivets mest eftertraktade företag & studenter vid ett av Sveriges mest välrenommerade universitet. Under mässdagarna ges även möjlighet att lyssna till välkända & inspirerande gästtalare, gå på personliga kontaktsamtal med representanter från de utställande företagen & delta i paneldiskussioner som berör aktuella ämnen inom näringsliv, framgång & vägen dit. 

Har du några frågor eller vill veta mer om kontaktdagarna kan du besöka någon av deras kanaler eller maila projektledarna.