vår verksamhet

Vi är Uppsalaekonomerna

Uppsalaekonomernas främsta syfte är att bedriva studiebevakning i nära samarbete med studenterna & universitet, med ändamål att förbättra utbildningen vid de tre institutioner föreningen är kår för: företagsekonomiska, nationalekonomiska & statistiska institutionen. Genom arbetet får studenter stöd med utbildningsfrågor & ett viktigt inflytande i kvalitén på ekonomprogrammets utformning. 

Under fritidsområdet arbetar föreningen för en meningsfull & rolig tillvaro vid sidan av studierna genom events, sport & andra sociala aktiviteter. Inom området framtid arbetar föreningen via täta kontakter & relationer med näringslivet. Genom föreläsningar, företagsbesök, casetävlingar, jobbannonser & informella möten erbjuder Uppsalaekonomerna dess medlemmarna erfarenhet, kontakter & kunskap för en betydande framtid.

Föreningen styrs av styrelsen bestående av 10 förtroendevalda medlemmar varav nio röstberättigade med ansvar för verksamhetens långsiktiga & strategiska arbete. Det operativa arbetet styrs genom ordföranderiet som tillsammans med föreningens övriga förtroendevalda, utskott & organ ansvarar för Uppsalaekonomernas dagliga aktiviteter.

0
Medlemmar
0
Aktiva medlemmar
0
Förtroendevalda

Vår historia

 • 1971

  Föreningen Uppsalaekonomerna, då UPEKON, bildades 18 oktober 1971, av Jan Lövqvist, Kent Schultz och Mats Dafnäs. Redan från början berörde verksamheten områdena utbildningsbevakning, näringslivskontakt och social samvaro.

 • 1973

  UPEKON växte snabbt & 1973 hade man hela 710 medlemmar.

 • 1980/1990

  På 80- och 90- talet blåste nya vindar och föreningens historia kom att präglas av både yuppietidens yra och IT-boomens topp. Projekt, företag och studenter kom och gick men föreningen bestod.

 • 1994

  UPEKON slogs ihop med Internationella Ekonomföreningen och bildade då det vi idag känner igen föreningen som - Föreningen Uppsalaekonomerna.

 • 2010

  Uppsalaekonomerna började arbeta mot att bli en egen kår.

 • 2013

  Första kår ansökan skickades in till konsistoriet (universitetets styrelse) men avslogs då på grund av att Uppsala studentkår hade bättre förankring bland studenterna samt fler medlemmar vid de berörda institutionerna.

 • 2016

  Uppsalaekonomerna ansökte för en andra gång till konsistoriet vid Uppsala universitet om att erhålla kårstatus att ta över studiebevakningen från Uppsala studentkår vid Nationalekonomiska institutionen, Företagsekonomiska institutionen, Statistiska institutionen samt Ekonomisk-historiska institutionen. Konsistoriet beviljade ansökan för Företagsekonomiska institutionen samt Nationalekonomiska institutionen. Från den 1:a juli 2016 är Uppsalaekonomerna studentkår för Företagsekonomiska institutionen och Nationalekonomiska institutionen.

 • 2019

  Återigen var det dags för ansökan om att erhålla kårstatus. Även denna gång ansågs Uppsalaekonomerna ha störst förankring till medlemmarna som studerade vid Företagsekonomiska- och Nationalekonomiska institutionen – men denna gång tillkom även Statistiska institutionen.

 • 2021

  Idag är Uppsalaekonomerna kår för studerande vid Företagsekonomiska-, Nationalekonomiska- och Statistiska institutionen med ständiga planer på utveckling. Föreningen firar även 50 år!

U9 & våra vänföreningar

Uppsalaekonomerna är medlem i ekonomnätverket U9 där de nio största ekonomföreningarna- & kårerna samarbetar i olika organisatoriska & utbildningsrelaterade frågor. De nio föreningarna representerar över 30 000 inskrivna studenter. Detta nätverk träffas på konferenser två gånger per termin & utbyter kunskap & idéer hur medlemmarna ska få bättre studier, närmare kontakt med näringslivet & få bättre studiesocialt liv. 

Följande föreningar & kårer är med i U9:

Uppsalaekonomerna är även en del av UUFS där samtliga kårer vid Uppsala universitet tillsammans arbetar med central studiebevakning. 

Följande kårer är med i UUFS:

Föreningen har också givande utbyte & samarbeten med olika föreningar i Uppsala vilka listas nedan: