vår verksamhet

Vi är Uppsalaekonomerna

Uppsalaekonomernas främsta syfte är att bedriva studiebevakning i nära samarbete med studenterna & universitet, med ändamål att förbättra utbildningen vid de fyra institutioner föreningen är kår för: företagsekonomiska, nationalekonomiska, statistiska och ekonomisk-historiska institutionen. Genom arbetet får studenter stöd med utbildningsfrågor & ett viktigt inflytande i kvalitén på ekonomprogrammets utformning.

Under fritidsområdet arbetar föreningen för en meningsfull & rolig tillvaro vid sidan av studierna genom events, sport & andra sociala aktiviteter. Inom området framtid arbetar föreningen via täta kontakter & relationer med näringslivet. Genom föreläsningar, företagsbesök, casetävlingar, jobbannonser & informella möten erbjuder Uppsalaekonomerna dess medlemmarna erfarenhet, kontakter & kunskap för en betydande framtid.

Föreningen styrs av styrelsen bestående av 10 förtroendevalda medlemmar varav nio röstberättigade med ansvar för verksamhetens långsiktiga & strategiska arbete. Det operativa arbetet styrs genom ordföranderiet som tillsammans med föreningens övriga förtroendevalda, utskott & organ ansvarar för Uppsalaekonomernas dagliga aktiviteter.

0
Medlemmar
0
Aktiva medlemmar
0
Förtroendevalda

U9 & våra vänföreningar

Uppsalaekonomerna är medlem i ekonomnätverket U9 där de nio största ekonomföreningarna- & kårerna samarbetar i olika organisatoriska & utbildningsrelaterade frågor. De nio föreningarna representerar över 30 000 inskrivna studenter. Detta nätverk träffas på konferenser två gånger per termin & utbyter kunskap & idéer hur medlemmarna ska få bättre studier, närmare kontakt med näringslivet & få bättre studiesocialt liv. 

Följande föreningar & kårer är med i U9:

Uppsalaekonomerna är även en del av UUFS där samtliga kårer vid Uppsala universitet tillsammans arbetar med central studiebevakning. 

Följande kårer är med i UUFS:

Föreningen har också givande utbyte & samarbeten med olika föreningar i Uppsala vilka listas nedan: