kandidatprogram

Ekonomiprogrammet vid Uppsala Universitet

Ekonomprogrammet i Uppsala är en av Sveriges mest populära & framstående ekonomiutbildningar. Universitetet som helhet rankades 2021 av Academic Ranking of World Universities (ARWU) på plats 78 i världen (Källa). Till kandidatprogrammet antas varje år ungefär 300 studenter (cirka 150 per termin). Vid antagning höstterminen 2021 krävdes vid första urvalet 21.11 p (BI) från gymnasiet eller 1.4 på högskoleprovet.

Om programmet

Programmet sträcker sig över sex terminer (180 hp) & ger en bred kunskapsbas inom de ekonomiska ämnena. Det finns fem potentiella huvudområden som det går att välja som inriktning på grundnivå: företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, statistik eller handelsrättNär biämnen skall väljas finns många valmöjligheter inom samhällsvetenskapliga ämnen såväl som helt andra områden. 

Programmet har internationella influenser sett till innehåll & erbjuder både kurser med engelska som undervisningsspråk & stora möjligheter till utlandsstudier inom ramen för programmet. Vanligtvis sker en potentiell utlandtermin under den 5:e terminen av programmet under den så kallade valfria terminen. Som sista del av ekonomprogrammet skrivs en kandidatuppsats värd 15 hp som skrivs inom det valda huvudområdet. Vill du läsa mer om kandidatprogrammet hittar du mer information på Universitetets hemsida som du hittar här!


Det finns även möjlighet att ta en kandidatexamen i andra huvudområden (Politices kandidatprogrammet & Samhällsvetarprogrammet) i kombination med att du tar en ekonomie kandidatexamen genom att läsa specifika fristående kurser. Detta resulterar i att du kan få en dubbel kandidatexamen inom två huvudämnen. Vid avklarad kandidatexamen finns möjligheten att läsa en master inom valt huvudområde vilket du kan läsa mer om här!

Uppsala Universitet

Ekonomie kandidatprogrammet

Undrar du hur det är att plugga ekonomi på Uppsala Universitet? Programmet ger dig en bred ekonomisk kompetens och karriärmöjligheter i många branscher. Kolla på videon för att få inblick i hur det är att faktiskt plugga ekonomi i Uppsala!

Spela videoklipp

Har du några funderingar?

Text om vilka frågor man som ny medlem kan tänkas ställa. Med alltifrån vad det innebär att vara medlem i en kår, vad som skiljer en nation ot en kår etc. Allt som kan tänkas vara av relevans för en ny student. Samt om de har några frågor kan de klicka här:  

F.A.Q

Vad innebär det att vara medlem i en kår?

Det innebär att du får delta i all vår verksamhet med alltifrån företagsevent, träningspass & gasquer, komplettera din utbildning och få relevant arbetslivserfarenhet genom föreningens olika projekt, få kontakt med arbetslivet, ha kul och få vänner för livet, få stöd vid utbildningsrelaterade frågor samt söka föreningens sommarkursstipendium

Vad skiljer en kår mot en nation?

En nation är en social mötesplats för studenterna vid ett lärosäte och erbjuder bland annat körsång, sportaktiviteter, fester, bostäder och stipendier samt restaurangverksamhet.

Tidigare var nationerna mötesplatser för studenter från specifika geografiska områden vilket inte brukar vara fallet längre.

En kår har som huvudsakliga syfte att utse studentrepresentanter till lärosätets beslutande organ, att opinionsbilda i studierelaterade frågor och ge individuellt stöd i utbildningsfrågor till studenter. Utöver detta kan en kår också bedriva studiesociala aktiviteter såsom sittningar, idrottsträningar, resor, etc likt en nation men har ingen restaurangverksamhet. 

Att bli medlem i Uppsalaekonomerna är gratis medans en nation tar en medlemsavgift.

Kan man vara medlem i en kår & en nation samtidigt?

Ja, såklart! Man kan vara medlem i flera kårer och nationer samtidigt. 

Kan jag bli medlem även om jag inte studerar ekonomi?

Självklart, Uppsalaekonomerna är öppet för alla studenter oavsett vad man pluggar.