förtroendevald

Engagera dig som

Förtroendevald

 

Letar du efter en lärorik och rolig erfarenhet? Vill du vara med att driva, utveckla och förbättra föreningen? Då har du kommit helt rätt – varmt välkommen!

Varje termin söker vi efter nya förtroendevalda till nästkommande termin. Dessa tillsätts främst på föreningens vår- respektive höststämmor. Att engagera sig som förtroendevald ger dig ett större inflytande i och ansvar för en del av Uppsalaekonomernas verksamhet. Det är upp till dig vart i föreningen du vill göra skillnad! Utöver det får du en bra merit på CV:t och för ta del av en härlig gemenskap – både i förtroendevaldaskaran och inom Uppsalaekonomerna som helhet. 

Nedan kommer information all information du behöver för att veta hur du kan engagera dig som förtroendevald!

De olika förtroendeposterna

Beroende på om det är höststämma eller vårstämma kan du som medlem söka olika typer av poster inom föreningen. Nedan kommer en lista på vilka förtroendevaldaposter som går att söka på respektive stämma samt information om samtliga roller.  

Poster öppna för ansökan på både höst- & vårstämma

Sekreterare

Sekreterare
Sekreterare (1 plats, 1 termin)

 • Sekreteraren väljs på stämman varje termin & sitter på sin post i en termin.

Vad innebär posten?

Sekreteraren sitter med både i styrelsen & i föreningens utskottsgrupp med uppgift att förbereda dagordningar, föra protokoll under möten samt anslå styrelseprotokollen på föreningens hemsida.

Utöver dessa arbetsuppgifter som specifikt tillhör posten är sekreteraren också styrelsemedlem som övriga i styrelsen med undantaget att sekreteraren inte har rösträtt. Som styrelsemedlem medverkar sekreteraren också på styrelsemöten & diskuterar strategiska frågor som berör föreningen samt bedriver utredningar om frågor i föreningen som kan förbättras, förändras eller utvecklas. Utöver detta för sekreteraren även protokoll under föreningens stämmor enligt praxis.

Kvalifikationer:

 • Har relevant erfarenhet från tidigare engagemang inom föreningen
 • Har möjlighet att ägna 15-20h/vecka åt posten
 • Har stor insikt i postens åtaganden
 • Har stor insikt i Uppsalaekonomernas verksamhet
 • Är ordinarie medlem i Uppsalaekonomerna

Vice skattmästare

Vice skattmästare
(1 plats, 1 termin)

 • Vice skattmästare väljs på stämman varje termin.

Vad innebär posten?

Som vice skattmästare är man tillsammans med skattmästaren en del av föreningens skattmästeri som ansvarar för föreningens ekonomi.

Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat:

 • Vice skattmästare sköter i huvudsak den löpande bokföringen samt utbetalningar medan skattmästare ansvarar för budget, bokslut & deklaration samt har den övergripande kontakten med föreningens projektgrupper. 

 • Vice skattmästare är en del av föreningens utskottsgrupp och sitter därför med på UG-möten som hålls varannan vecka under terminerna där frågor rörande föreningens verksamhet diskuteras. 

 • Skattmästeriet håller i kontinuerliga budgetutbildningar för samtliga projektgrupper i Uppsalaekonomerna.

 • Skattmästeriet ansvarar tillsammans för att utveckla organet.

Kvalifikationer:

 • Har möjlighet att ägna minst 15h/vecka åt posten
 • Har insikt i postens åtaganden
 • Har stort intresse för organets verksamhetsområde
 • Har grundläggande kunskap inom redovisning (har exempelvis läst Fek A)
 • Är ordinarie medlem i Uppsalaekonomerna

Vice Ordförande i Eventutskottet

Vice Ordförande i Eventutskottet
(1 plats, 2 terminer)

 • Vice ordförande väljs på stämman varje termin & kliver sedan på som ordförande sin andra termin i utskottet.

Vad innebär posten?

Som vice ordförande, senare även  ordförande, för Eventutskottet ansvarar man för att sammanställa utskottets budget, planera & hålla i intressanta utskottsmöten varannan vecka samt agera stöd åt utskottets projektgrupper som arrangerar föreningens gasquer, baler, temafester & tackfester.

Dessutom ingår tillsättningar av projektgrupper, uppstartsmöten, löpande coachning, assistans vid biljettförsäljning, representation på större events samt dokumentation.

Som ordförande närvarar man även i föreningens utskottsgrupp som sammanträder varannan vecka.


Kvalifikationer:

 • Har möjlighet att ägna minst 15h/vecka åt posten
 • Har insikt i postens åtaganden
 • Har stort intresse för utskottets verksamhetsområde
 • Är ordinarie medlem i Uppsalaekonomerna

Vice Ordförande i Finansutskottet

Vice Ordförande i Finansutskottet
(1 plats, 2 terminer)

 • Vice ordförande väljs på stämman varje termin & kliver sedan på som ordförande sin andra termin i utskottet

 

Vad innebär posten?
Som vice ordförande & senare ordförande i Finansutskottet ansvarar man för att sammanställa utskottets budget, planera & hålla i intressanta utskottsmöten var tredje vecka samt att agera stöd åt utskottets projektgrupper som arrangerar föreningens finansrelaterade projekt såsom gästföreläsningar, företagsbesök & karriärsresor.

Dessutom ingår tillsättningar av projektgrupper, uppstartsmöten, löpande coachning samt dokumentation.

Som ordförande närvarar man även i föreningens utskottsgrupp som sammanträder varannan vecka.

Kvalifikationer:

 • Har möjlighet att ägna minst 15h/vecka åt posten
 • Har insikt i postens åtaganden
 • Har stort intresse för utskottets verksamhetsområde
 • Är ordinarie medlem i Uppsalaekonomerna

Vice Ordförande i Idrottsutskottet

Vice Ordförande i Idrottsutskottet
Vice ordförande i Idrottsutskottet (1 plats, 2 terminer)

 • Vice ordförande väljs på stämman varje termin & kliver sedan på som ordförande sin andra termin i utskottet.

Vad innebär posten?
Som vice ordförande & senare ordförande i Idrottsutskottet ansvarar man för att sammanställa utskottets budget, planera & hålla i intressanta utskottsmöten samt att agera stöd åt utskottets projektgrupper som arrangerar föreningens idrottsrelaterade projekt såsom idrottsträningar, idrottsturneringar & sportresor.

Dessutom ingår tillsättningar av projektgrupper, uppstartsmöten, löpande coachning, hallbokning samt dokumentation.

Som ordförande närvarar man även i föreningens utskottsgrupp som sammanträder varannan vecka.

Kvalifikationer:

 • Har möjlighet att ägna minst 15h/vecka åt posten
 • Har insikt i postens åtaganden
 • Har stort intresse för utskottets verksamhetsområde
 • Är ordinarie medlem i Uppsalaekonomerna

Vice Ordförande i Internationella Utskottet

Vice Ordförande i Internationella Utskottet
(1 plats, 2 terminer)

 • Vice ordförande väljs på stämman varje termin & kliver sedan på som ordförande under sin andra termin på posten.

Arbetsuppgifter:
Internationella utskottet leds av en ordförande & en vice ordförande som ansvarar för att sammanställa utskottets budget samt att arrangera & hålla i utskottsmöten. Utöver det ansvarar de för utskottets projektgrupper som arrangerar föreningens internationella projekt såsom karriärsresor, workshops & gästföreläsningar, där det internationella näringslivet ligger i fokus. Dessutom ingår tillsättningar av projektgrupper, uppstartsmöten, löpande coachning samt dokumentation i arbetsuppgrifterna.

Som Vice ordförande (även Ordförande) kommer du agera som ett bollplank för utskottets projektgrupper.

Som ordförande för utskottet är man också en del av föreningens utskottsgrupp (UG), där utskottets ordförande deltar på UG-möten varannan vecka under terminerna & diskutera föreningens verksamhet.

Kvalifikationer:

 • Har möjlighet att ägna minst 15h/vecka åt posten
 • Har insikt i postens åtaganden
 • Har stort intresse för utskottets verksamhetsområde
 • Är ordinarie medlem i Uppsalaekonomerna

Vice Ordförande i Marknadsföringsgruppen

Vice Ordförande i Marknadsföringsgruppen
(1 plats, 2 terminer)

 • Vice ordförande väljs på stämman varje termin & kliver sedan på som ordförande sin andra termin i MG
  Vad innebär posten?

Om posten:

Marknadsgruppen är ett operativt organ vars primära uppgift är att marknadsföra föreningens projekt. Som vice ordförande eller ordförande för marknadsföringsgruppen ansvarar man för att tillsätta, vägleda & stötta MGs duktiga grafiker, filmskapare & fotografer samt för att hålla i gruppens interna möten som hålls varannan vecka, på vilka medlemmarna kan brainstorma, diskutera & utbyter kunskaper med varandra.

Ordförande närvarar i föreningens utskottsgrupp som sammanträder varannan vecka & är föreningens kommunikatör med ansvar över föreningens sociala medier.

Under en vanlig dag kan dina arbetsuppgifter kretsa kring alltifrån publiceringar på UEs kanaler, såsom Snapchat, Instagram & LinkedIn till planering av möten, utbildningar & allmän rådfrågning & stöd.

Kvalifikationer:

 • Har möjlighet att ägna minst 15h/vecka åt posten
 • Har insikt i postens åtaganden
 • Har stort intresse för utskottets verksamhetsområde
 • Har goda kunskaper inom marknadsföring & grafisk design (exempelvis Photoshop)
 • Är ordinarie medlem i Uppsalaekonomerna

Kommunikatör

Vad innebär posten?

Kommunikatören är ansvarig för central marknadsföring, det vill säga den marknadsföring som inte kommer direkt från utskotten. Kommunikatören ansvarar även för:

● Hemsidan - Se till att alla sidor är uppdaterade med relevant innehåll och korrekt översättning.

● Uppsalaekonomernas LinkedIn - Se till att kontinuerligt publicera inlägg på Uppsalaekonomernas sida.

● Att besvara de meddelanden och kommentarer som kommer till föreningens sociala medier, samt interagera med andra
relevanta konton som taggar Uppsalaekonomerna.

● Att kommunicera ut vad som sker i föreningen.

Kvalifikationer:

• Har möjlighet att ägna minst 15h/vecka åt posten.

• Har insikt i postens åtaganden.

• Har stort intresse för kommunikation.

• Kan hantera snabba puckar och många bollar i luften samtidigt.

• Är ordinarie medlem i Uppsalaekonomerna.

Vice Ordförande i Näringslivsutskottet

Vice Ordförande i Näringslivsutskottet
(1 plats, 2 terminer)

 • Vice ordförande väljs på stämman varje termin & kliver sedan på som ordförande sin andra termin i utskottet

Vad innebär posten?
Som vice ordförande & senare ordförande i Näringslivsutskottet ansvarar man för att sammanställa utskottets budget, planera & hålla i intressanta utskottsmöten varannan vecka samt att agera stöd åt utskottets projektgrupper som arrangerar föreningens näringslivsrelaterade projekt såsom casetävlingar, företagsbesök & workshops. Dessutom ingår tillsättningar av projektgrupper, uppstartsmöten, löpande coachning samt dokumentation.

Ordförande närvarar även i föreningens utskottsgrupp som sammanträder varannan vecka & diskuterar föreningens verksamhet.

Kvalifikationer:

 • Har möjlighet att ägna minst 15h/vecka åt posten
 • Har insikt i postens åtaganden
 • Har stort intresse för utskottets verksamhetsområde
 • Är ordinarie medlem i Uppsalaekonomerna

Vice Ordförande i Utbildningsutskottet

Vice Ordförande i Utbildningsutskottet
(1 plats, 2 terminer)

 • Vice ordförande väljs på stämman varje termin & kliver sedan på som ordförande sin andra termin i utskottet.

Vad innebär posten?
Som vice ordförande & senare ordförande i Utbildningsutskottet står främjandet av ekonomutbildningen i fokus. Man ansvarar för att sammanställa utskottets budget, planera & hålla i intressanta utskottsmöten varannan vecka samt agera stöd åt utskottets projektgrupper som arrangerar projekt för att främja & komplettera utbildningen i form av externa utbildningar, kurslitteratursförmedling & alumniträffar. I rollen ingår tillsättningar av projektgrupper, uppstartsmöten, löpande coachning samt dokumentation.

Vice ordförande sitter som sekreterare i det strategiska utbildningsrådet, medan ordförande är ansvarig för Bachelor’s Educational Committee (BEC) & Master’s Educational Committee (MEC) som sammanträder tre gånger per termin i syfte att studiebevaka utbildningen på såväl kandidat- som masternivå.

Ordförande medverkar även i föreningens utskottsgrupp som sammanträder varannan vecka.

Kvalifikationer:

 • Har möjlighet att ägna minst 15h/vecka åt posten
 • Har insikt i postens åtaganden
 • Har stort intresse för utskottets verksamhetsområde
 • Är ordinarie medlem i Uppsalaekonomerna

Vice Ordförande i Välkomstutskottet

Vice Ordförande i Välkomstutskottet
(1 plats, 2 terminer)

 • Vice ordförande väljs på stämman varje termin & kliver sedan på som ordförande sin andra termin i utskottet.

Vad innebär posten?
Välkomstutskottets fokus ligger på att välkomna föreningens nya medlemmar. Utskottet ansvarar huvudsakligen för Uppsalaekonomernas Recceveckor & Homecoming Week (välkomnandet av masterstudenter & internationella utbytesstudenter) – två stora projekt som redan idag finns inom föreningen, men som tidigare har legat under Eventutskottet respektive Internationella utskottet. I rollen som ordförande eller vice ordförande för utskottet ingår ansvar för tillsättningar, uppstartsmöten, löpande coachning samt dokumentation av utskottets projekt. Dessutom har man ansvar att sammanställa utskottets budget (främst ordförande), planera & hålla i utskottsmöten varannan vecka samt agera stöd åt utskottets projektgrupper under terminerna.

Ordförande närvarar även i föreningens utskottsgrupp som sammanträder varannan vecka.


Kvalifikationer:

 • Har möjlighet att ägna minst 15h/vecka åt posten 
 • Har insikt i postens åtaganden
 • Har stort intresse för utskottets verksamhetsområde
 • Är ordinarie medlem i Uppsalaekonomerna

Vice Ordförande & ledamot i Valberedningen (2 poster)

Vice Ordförande i Valberedningen & Valberedningsledamot

 • Vice ordförande i Valberedningen (1 plats, 2 terminer)
 • Valberedningsledamot (1 plats, 1 termin)

Vad innebär rollen?
Som en del av Valberedningen ansvarar för urvalsprocessen inför val av förtroendeposter & nominerar lämpliga kandidater inför föreningsstämman. Arbetsuppgifterna inkluderar att på ett tydligt sätt marknadsföra & informera om vakanta poster & om hur valprocessen går till samt att intervjua samtliga sökande kandidater & fatta beslut kring nominering. Nomineringar till stämman (eller styrelsen, beroende på vilken post som har sökts) baseras enbart på intervjun & alla inom Valberedningen har total tystnadsplikt.

Kvalifikationer:

 • Har möjlighet att ägna minst 15h/vecka åt posten
 • Har stor insikt i postens åtaganden
 • Kan vara närvarande under de veckor då intervjuer till förtroendeposter görs
 • Respekterar tystnadsplikten & objektiviteten som reglerar valberedningens arbete
 • Är ordinarie medlem i Uppsalaekonomerna

Intendent

Intendent
(1 plats, 1 termin)

 • Intendenten väljs på stämman varje termin.

Vad innebär posten?
Intendenten ansvarar för föreningens lokaler, både i utseende & funktion. Arbetsuppgifter som ingår är bland annat inköp av förbrukningsvaror, framförallt till den löpande verksamheten men även större inköp i samråd med styrelsen. Utöver inköp ansvarar intendenten för andra frågor rörande Borgens drift. Intendenten ansvarar för att sätta ihop ett städschema, att anordna en större städdag samt att ta hand om sophantering, städavtal & brandsäkerhet. Utöver detta är man även ansvarig för salsbokningar på Ekonomikum & sköter därmed kontakten mellan projektgrupper & Ekonomikums intendent.

Intendenten är också en del av föreningens Utskottsgrupp (UG) & sitter med på UG-möten som hålls varannan vecka under terminerna där föreningens verksamhet dikuteras.

Kvalifikationer:

 • Har möjlighet att ägna minst 10h/vecka åt posten
 • Har stor insikt i postens åtaganden
 • Har en vilja att förbättra & utveckla föreningslokalen
 • Är ordinarie medlem i Uppsalaekonomerna

IT-ansvarig

IT-ansvarig
(1 plats, 1 termin)

 • IT-ansvarig väljs på styrelsemöte utav styrelsen i samråd med sittande IT-ansvarig.

Vad innebär posten?
Som IT-ansvarig för Uppsalekonomerna är man ansvarig för hanteringen av föreningens IT-drift & allt IT-relaterat i föreningens lokaler. Det här innebär bland annat att ansvara för administrering av hemsidan & facebook samt att hantera föreningens mailkonton. Förutom det får IT-ansvarig också vara beredd på att lösa problem inom diverse andra områden som på andra sätt berör IT eller annan teknisk support.

IT-ansvarig är även en del av föreningens utskottsgrupp & medverkar på möten varannan vecka & diskuterar föreningens verksamhet.

Kvalifikationer:

 • Har möjlighet att ägna minst 10h/vecka åt posten
 • Har stor insikt i postens åtaganden
 • Har stort intresse för – & viss kunskap inom postens verksamhetsområde
 • Är ordinarie medlem i Uppsalaekonomerna

Redaktör Reversen

Vad innebär posten?

Reversens redaktör och chefredaktör har det övergripande ansvaret för Uppsalaekonomernas tidning Reversen och UE-poddar. Rollen innebär ansvar för att planera tidningen, sätta deadlines, ha kontakt med eventuella företagssponsorer, administrera Reversens hemsida, korrekturläsa samt arbetsleda poddare, grafiker och skribenter. Utöver det ska redaktören även finnas tillgänglig som ett bollplank för tidningens medarbetare i den löpande verksamheten. Reversen är även en del av föreningens utskottsgrupp (UG) där Chefredaktören deltar på möten som hålls varannan vecka under terminen & diskuterar olika frågor rörande föreningens verksamhet.

Kvalifikationer:

• Har möjlighet att ägna minst 15h/vecka åt posten.

• Har insikt i postens åtaganden.

• Har stort intresse för organets verksamhetsområde.

• Har goda kunskaper inom skrivande.

• Är ordinarie medlem i Uppsalaekonomerna.

Poster som enbart är öppna för ansökan på vårstämman

Ordförande

Ordförande
(1 plats, 2 terminer)

 • Ordförande väljs på vårstämman
 • Notera att posten är arvoderad & kräver studieuppehåll under mandatperioden
 • Mandatperiod: 1 år med start 1 juli
 • Arvoderingsperiod: 1 augusti till mitten av juni

Vad innebär posten?
Ordförande för Uppsalaekonomerna är föreningens ansikte utåt & fungerar som stöd till många av föreningens olika delar. Denne utgör, tillsammans med tre vice ordföranden, ordföranderiet som arbetar med den dagliga verksamheten i föreningen. Dessutom leder ordförande föreningens styrelse där man jobbar med mer strategiska frågor för att utveckla föreningen på lång sikt.

Arbetsuppgifterna är varierande & innebär både att leda föreningens styrelsemöten, att delta på kårmöten & att samordna den interna verksamheten. Som ordförande är man också med & representerar föreningen på externa evenemang & hanterar oförutsedda situationer av olika slag.

Kvalifikationer:

 • Har varit förtroendevald i minst 1 termin
 • Har möjlighet att ägna minst 40h/vecka åt posten
 • Har stor insikt i postens åtaganden
 • Har stor insikt i Uppsalaekonomernas verksamhet
 • Har en framtidssyn för Uppsalaekonomerna
 • Måste vara villig att ta studieuppehåll under mandatperioden
 • Vi ser gärna att du är bosatt i Uppsala (med närområde), för att snabbt kunna infinna dig på Borgen vid behov.

Vice ordförande

Vice Ordförande
(1 plats, 2 terminer)

 • Vice Ordförande väljs på vårstämman
 • Notera att posten är arvoderad & kräver studieuppehåll under mandatperioden
 • Mandatperiod: 1 år med start 1 juli
 • Arvoderingsperiod: 1 augusti till mitten av juni

Vad innebär posten?
Vice ordförande ansvarar för föreningens interna verksamhet. Det innebär att vice ordförande ansvarar för Utskottsbudgeten som är en samlingsbudget för alla utskott samt ansvar för föreningens kalender, bokningar på borgen samt annan intern verksamhet. Vice ordförande i dagsläget ansvarig samt kontaktperson för alla utskott i fritids- & framtidsbenet. Utöver det agerar vice ordförande stöd till projektledare med budgetansvar för Kontaktdagarna.

Exempel på arbetsuppgifter som ingår i posten:

 • Avtals- & budgetkontroll
 • Daglig intern kommunikation med utskott & projektgrupper, till vilka man agerar stöd & bollplank.
 • Hålla i möten & utbildningar rörande målsättning, personlig utveckling & budgetarbete för att se till att utskotten får den kunskap & de verktyg de behöver för att på bästa sätt kunna genomföra sina projekt & åtaganden.
 • Ansvarig för relationerna med Uppsalas nationer.
 • Styrelsearbete: Vice ordförande är även en del av föreningens styrelse & medverkar på styrelsemöten varannan vecka under terminerna.
 • Driva utredningar & projekt som syftar till att utveckla föreningen.
 • Slutligen är man som vice ordförande en representant för föreningen, i vilket ingår att närvara vid diverse aktiviteter & evenemang med externa parter.

Kvalifikationer

 • Har relevant erfarenhet från tidigare engagemang inom föreningen
 • Har stor insikt i postens åtaganden
 • Har en framtidssyn för Uppsalaekonomerna
 • Har möjlighet att ägna minst 40h/vecka åt posten
 • Måste vara villig att ta studieuppehåll under mandatperioden
 • Som sökande till en av de fyra ordföranderiposterna ser vi gärna att du är bosatt i Uppsala (med närområde). Detta då det kan uppstå situationer när du, i rollen som ordföranderist, snabbt behöver infinna dig på Borgen.

Vice Ordförande med Näringslivsansvar

Vice Ordförande
(1 plats, 2 terminer)

 • Vice Ordförande väljs på vårstämman
 • Notera att posten är arvoderad & kräver studieuppehåll under mandatperioden
 • Mandatperiod: 1 år med start 1 juli
 • Arvoderingsperiod: 1 augusti till mitten av juni

Vad innebär posten?
Vice ordförande med näringslivsansvar ansvarar för den övergripande kontakten med näringslivet & är ansvarig för företagsgruppen.

Arbetsuppgifter som ingår är bland annat:

 • Förhandla fram de årliga avtalen med föreningens samarbetspartners
 • Ansvara för Uppsalaekonomernas prisbild & samtliga övriga avtal som skrivs med andra företag.
 • Under året har vice ordförande med näringslivsansvar kontakt med ett 100-tal företag som är intresserade av marknadsföring etc.
 • Ansvarar för att samordna & koordinera företagsgruppens arbete, vara stöd & bollplank samt ge feedback till gruppens medlemmar.
 • Styrelsearbete: Vice ordförande med näringslivsansvar är även en del av föreningens styrelse & medverkar på styrelsemöten varannan vecka under terminerna där strategiska frågor diskuteras & beslutas om.
 • Driva utredningar & projekt som syftar att utveckla föreningen
 • Represantera föreningen på olika företagsevent, både interna & externa.

Kvalifikationer

 • Har relevant erfarenhet från tidigare engagemang inom föreningen
 • Har stor insikt i postens åtaganden
 • Har en framtidssyn för Uppsalaekonomerna
 • Har möjlighet att ägna minst 40h/vecka åt posten
 • Måste vara villig att ta studieuppehåll under mandatperioden
 • Som sökande till en av de fyra ordföranderiposterna ser vi gärna att du är bosatt i Uppsala (med närområde). Detta då det kan uppstå situationer när du, i rollen som ordföranderist, snabbt behöver infinna dig på Borgen.

Vice ordförande med Utbildningsansvar

Vice Ordförande
(1 plats, 2 terminer)

 • Vice Ordförande väljs på vårstämman
 • Notera att posten är arvoderad & kräver studieuppehåll under mandatperioden
 • Mandatperiod: 1 år med start 1 juli
 • Arvoderingsperiod: 1 augusti till mitten av juni

Vad innebär posten?

Vice ordförande med utbildningsansvar är högst ansvarig för föreningens studiebevakning & övriga frågor av utbildningsrelaterad karaktär.

Exempel på arbetsuppgifter som ingår:

 • Vara föreningens representant & sitta med i råd, organ & nämnder på fakultets- & universitetscentralnivå.
 • Leda föreningens studieråd
 • Tillsammans med ordförande är man dessutom ansvarig för föreningens främsta kontakt med andra kårer & föreningar i Uppsala & resten av Sverige.
 • Styrelsearbete: Vice ordförande med utbildningsansvar är även en del av föreningens styrelse & medverkar på styrelsemöten varannan vecka under terminerna där strategiska frågor diskuteras.
 • Representera föreningen i nätverket U9, en konferens där Sveriges största ekonomföreningar möts
 • Representera föreningen på andra event, middagar & sittningar.

Kvalifikationer

 • Har relevant erfarenhet från tidigare engagemang inom föreningen
 • Har stor insikt i postens åtaganden
 • Har en framtidssyn för Uppsalaekonomerna
 • Har möjlighet att ägna minst 40h/vecka åt posten
 • Måste vara villig att ta studieuppehåll under mandatperioden
 • Som sökande till en av de fyra ordföranderiposterna ser vi gärna att du är bosatt i Uppsala (med närområde). Detta då det kan uppstå situationer när du, i rollen som ordföranderist, snabbt behöver infinna dig på Borgen.

Skattmästare

Skattmästare
(1 plats, 2 terminer)

 • Skattmästare väljs på vårstämman
 • Notera att posten är arvoderad & kräver studieuppehåll under mandatperioden
 • Mandatperiod: 1 år med start 1 juli
 • Arvoderingsperiod: 1 augusti till mitten av juni

Vad innebär posten?

Som skattmästare är man tillsammans med vice skattmästare en del av föreningens skattmästeri som ansvarar för föreningens ekonomi.

Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat:

 • Löpande bokföring, fakturering, upprättande & revidering av föreningsbudgeten, bokslut & deklaration.
 • Huvudsakligt ansvarar för budget, bokslut & deklaration
 • Övergripande kontakten med föreningens projektgrupper.
 • Styrelsearbete: Skattmästaren är även en del av föreningens styrelse & medverkar på styrelsemöten varannan vecka under terminerna & har som ansvar att bidra med finansiella rapporter till stöd för beslut. Tillsammans med resterande styrelse arbetar skattmästaren även strategiskt för att utveckla föreningens verksamhet genom diverse utredningar & projekt.

Kvalifikationer:

 • Har möjlighet att ägna minst 40 h/vecka åt posten
 • Har grundläggande kunskap inom redovisning (har exempelvis läst Fek A, suttit som vice skattmästare, arbetat med ekonomi)
 • Har god insikt i postens åtaganden
 • Har stort intresse för organets verksamhetsområde
 • Har stor insikt i Uppsalaekonomernas verksamhet
 • Har en framtidssyn för Uppsalaekonomerna
 • Måste vara villig att ta studieuppehåll under mandatperioden
 • Är ordinarie medlem i Uppsalaekonomerna

Medlem i Företagsgruppen (7 poster)

Medlem i Företagsgruppen
(7 platser, 2 terminer)
Väljs av styrelsen på styrelsemöte varje vårtermin.

Vad innebär posten?
Företagsgruppens främsta funktion är att vårda & utveckla kontakten mellan Uppsalaekonomerna & föreningens samarbetspartners samt nya företag (exkl. internationella företag & företag till Kontaktdagarna). Varje medlem har huvudansvar över ett specifikt företag & agerar utifrån det mellanhand mellan företaget & projektgrupper samt ser till att företagets event blir så bra som möjligt. Medlemmarna har möten med vice ordförande med näringslivsansvar en gång i veckan där alla typer av frågor rörande UE:s företagskontakt diskuteras & de har även gemensamt ansvar över föreningens karriärportal Career Service genom annonsuppdatering.

Kvalifikationer:

 • Har möjlighet att ägna minst 10h/vecka åt posten
 • Har stor insikt i postens åtaganden
 • Har stort intresse för organets verksamhetsområde

Poster som enbart är öppna för ansökan på höststämman

Styrelseledamot (4 poster)

Styrelseledamot
(4 platser, 2 terminer)

 • Styrelseledamöter väljs på stämman varje hösttermin & sitter på sin post i ett år.

Vad innebär posten?
Som styrelseledamot är man en del av föreningens styrelse som består av totalt 10 personer, varav 4 är styrelseledamöter. Styrelsen är ytterst ansvarig för att planera, samordna & leda föreningens verksamhet med fokus på strategiska frågor & långsiktig utveckling. I arbetsuppgifterna som styrelseledamot ingår bland annat att medverka på styrelsemöten varannan vecka under terminerna. Inför dessa möten rapporterar de hur arbetet fortlöper samt skickar in & förbereder punkter till dagordningen. Utöver detta arbetar styrelseledamöterna med att driva utredningar & projekt som syftar till att utveckla föreningen. Tillsammans med de andra i styrelsen ansvarar de även för att tillsätta vissa förtroendevalda, så som projektledare samt vice projektledare för KD, IT-ansvarig & Företagsgruppen.

Kvalifikationer:

 • Har relevant erfarenhet från tidigare engagemang inom föreningen eller övriga erfarenheter som kan ses som meriterande
 • Har möjlighet att ägna minst 20h/vecka åt posten
 • Har stor insikt i postens åtaganden
 • Har en framtidssyn för Uppsalaekonomerna
 • Är ordinarie medlem i Uppsalaekonomerna

Projektledare för Kontaktdagarna (2 poster)

Projektledare för Kontaktdagarna
(2 platser, 2 terminer)

 • Projektledarna tillsätts varje hösttermin, till skillnad från många andra poster tillsätts dem av styrelsen på ett styrelsemöte.

Vad innebär posten?
Projektledarna för Kontaktdagarna ansvarar för Uppsalaekonomernas största projekt, arbetsmarknadsmässan Kontaktdagarna. I arbetsuppgifterna ingår bland annat tillsättning av resten av projektgruppen för Kontaktdagarna, planering av lednings- & stormöten samt att organisera projektgruppen & de olika ansvarsområdena. Som projektledare med budget- & bokföringsansvar eller projektledare med företagsansvar kommer du att få god tid att växa i din roll, där din huvudsakliga uppgift är att koordinera & stötta övriga projektmedlemmar.

Kvalifikationer:

 • Har relevant erfarenhet från tidigare engagemang inom föreningen eller övriga erfarenheter som kan ses som meriterande
 • Har möjlighet att ägna minst 25h/vecka åt posten
 • Har stor insikt i postens åtaganden
 • Har erfarenhet av att arbeta i Excel
 • Har en framtidssyn för Kontaktdagarna
 • Är ordinarie medlem i Uppsalaekonomerna

hur du går tillväga

Ansökningsprocessen

Undrar du hur processen för att söka förtroendevald går till? Denna film ger förhoppningsvis svar på alla dina frågor! Du hittar även informationen i textformat lite längre ner på sidan.

Spela videoklipp
Steg 1 : Ansökningsprocessen öppnar

Ansökningen hålls öppen i ca. 14 dagar där du har möjlighet att skicka in din ansökan! Alla är välkomna att skicka in en ansökan via det webbformulär som du finner både på hemsidan och i stämmans facebookevenemang under ansökningsperioden. Du kan hitta all nödvändig information om de olika posterna på Uppsalaekonomernas hemsidan tillsammans med annan matnyttig information och ett och annat goda råd!

Steg 2 : Kallad till intervju med valberedningen

Samtliga personer som söker en förtroendepost kommer kallas på intervju tillsammans med valberedningen. Detta kan liknas en arbetsintervju, då du får en möjlighet att presentera dig själv och svara på ett antal frågor kopplade till förtroendeposten.

Steg 3a : Kandidatur med nominering

Grunden i valberedningens arbete är att samtliga intervjuer baseras på objektivitet, detta innebär att enbart det du skickat in in din ansökan och sagt under intervjun kommer vägas in i bedömningen. Samtliga personer som uppfyller valberedningens kravprofil kommer därefter nomineras till stämman. Detta innebär att flera personer kan komma att nomineras till samma post.

Steg 3b : Kandidatur utan nominering

Det kan vara bra att veta att du kan ställa upp på stämman även om du inte skulle bli nominerad av valberedningen! Om detta blir aktuellt för din del kommer valberedningen informera dig om hur du går tillväga för att fortsätta din kandidatur. (Lägga till att man för de flesta poster går att ställa upp även utan nominering, det är upp till föreingingsstämman att bestämma i slutändan, men detta gäller INTE för alla poster).

Steg 4 : Skriv stämmotext & stämmotal

Om blivit nominerad till stämman är det högtid att börja förbereda sig inför nästa steg. 

Skriv en stämmotext: Du ska skriva en kortare sammanfattning av vem du är och vad du vill genomföra om du skulle bli vald till posten. Denna text kommer presenteras i ett stämmohäfte som ges till samtliga som närvarar på stämman.

Förbered ett stämmotal: Under stämman har du 3 minuter* på dig att göra ett personligt anförande. Vad talet innehåller lämnas helt upp till dig, men förslagsvis bör det innehålla en presentation av dig, dina meriter & vad du vill genomföra. Ditt anförande följs sedan med en frågestund på 3 minuter* där stämman ges möjligheten att ställa frågor till dig. 

* Söker du en post inom styrelsen har du 5 minuter till ditt förfogande, vilket efterföljs av 5 minuter frågestund.

Steg 5 : Föreningsstämma

Dagen är äntligen kommen! Stämman är föreningens högst beslutande organ, & det är just där som majoriteten av förtroendeposterna tillsätts*. Stämman är vanligtvis uppdelad på två dagar, där personvalen hålls under den andra stämmodagen. Alla är välkomna att närvara på föreningensstämman, men det är dock enbart föreningens ordinarie medlemmar som har rösträtt.

* IT-ansvarig, Medlemmar till Företagsgruppen och Projektledarna till Kontaktdagarna tillsätts av styrelsen. Tillsättningsprocessen är dock densamma för samtliga poster, med den enda skillnaden att de tre ovan nämnda posterna istället håller sitt anförande på ett styrelsemöte.

Steg 6 : Förtroendevald!

Innan stämman avslutas presenteras de kandidater som blivit valda. Förhoppningsvis är det just dig vi får möjligheten att välkommen som förtroendevald inom Uppsalaekonomerna!

hur du går tillväga

Ansökan till en vakant förtroendepost

 Samtliga personer som skickat in en ansökan kommer kallas till intervju med valberedningen. När minst en kandidat står nominerad till stämman meddelas styrelsen om att en kallelse till extrastämma (alternativt styrelsemöte beroende på post) ska skickas ut. Det är på stämman det beslut vem som tillsätts på posten. Om det finns vakanta poster att söka så hittar du en lista längre ned. 

Hur skickar man in en ansökan till en vakant post?

Kolla först igenom listan nedan med de vakanta posterna för att se om det finns något som intresserar just dig. Skicka sedan ett mail till valberedningen@uppsalaekonomerna.com innehållande följande information:

( 1 ) Namn, ( 2 ) Vilken post du söker, ( 3 ) Vilken termin du läser, ( 4 ) Kort text om dig själv, ( 5 ) Tidigare erfarenheter inom Uppsalaekonomerna, ( 6 ) Andra relevanta erfarenheter, ( 7 ) Telefonnummer, ( 8 ) E-mail & ( 9 ) Om du är ordinarie medlem (ja/nej).

Därefter kontaktar valberedningen dig med information angående den fortsatta ansökningsprocessen.

Vakanta poster

Just nu finns inga vakanta poster

Har du några funderingar?

Information till medlemmar & vem de kan kontakta eller vart de hittar informatun om de är osäkra. 

F.A.Q: Förtroendeval

Vem kan söka förtroendevald?

Alla som är ordinarie medlemmar samt stödmedlemmar inom Uppsalaekonomerna är varmt välkomna att söka!

Hur blir man förtroendevald?

Varje termin söker Uppsalaekonomerna nya människor som vill vara med och engagera sig! Under en av våra ansökningsperioder söker du då den post du är intresserad av och vad som händer sedan kan du läsa mer om kan du läsa om i det tidigare avsnittet om ansökningsprocessen. 

Vad är en stämma?

Det är föreningens högst beslutande organ där bland annat förtroendevalda röstas fram av föreningens ordinarie medlemmar. Stämman äger i regel rum i en av hörsalarna på Ekonomikum och är uppdelad på två olika dagar. Första dagen presenteras bland annat motioner och propositioner och andra dagen är det främst val av förtroendeposter.

Stämmotal, vad ska man tänka på?

Det finns oändligt med sätt att skriva och hålla sitt tal på, men ett tips är att fundera på “Varför söker jag? Varför ska stämman rösta på just mig till den här specifika rollen?” och sedan besvara frågorna med att exempelvis lyfta fram karaktärsdrag hos dig själv eller sådant som du vill åstadkomma inom föreningen.

Hur många timmar i veckan spenderar en förtroendevald på föreningsarbete?

Det skiljer från post till post, där en del roller kräver mer tid. En uppskattning finns angiven i informationstexterna om de olika rollerna.