Kontakta oss

Styrelsen

Styrelsen är, förutom föreningsstämman, det högst beslutande organet och är ytterst ansvarig för att planera, samordna samt leda kårens verksamhet med fokus på långsiktig och strategisk utveckling. Har du några frågor eller behöver komma i kontakt med någon av kårens styrelsemedlemmar hittar du samtliga kontaktuppgifter nedan. Har du generella frågor som rör antingen styrelsen eller ordföranderiet kan du maila via knapparna nedan. 

Styrelsen

Ordföranderiet

Viktor
Lennerbrant

ordförande

Emelie
Nilsson

vice ordförande

Maria
Idrén

vice ordförande - utbildningsansvar

Frida
Andersson

vice ordförande - näringslivsansvar

Skattmästare

Sekreterare

Oskar
Holm

Skattmästare

Sekreterare

Max
Stolt

Sekreterare

Styrelseledamöter

Alex
Reeves

Styrelseledamot - utbildningsansvar

Lily
Pairawan

Styrelseledamot - alumniansvar

Wilmer
Bremvik

Styrelseledamot

Nora
Lawlor

Styrelseledamot