utbildning

Vårt utbildningsarbete som kår

Som kår arbetar vi med att studiebevaka och förbättra utbildningen vid de institutioner vi är kår för, vilka innefattar Företagsekonomiska institutionen, Nationalekonomiska institutionen, Statistiska institutionen och Ekonomisk Historiska institutionen. Utbildningsbevakningen sker genom hantering av studieärenden, studiebevakning samt påverkansarbete för att uppnå kårens främsta syfte – att bevaka och förbättra vår utbildning.

Vill du engagera dig i din utbildning?

Det finns flera olika vägar att gå för att engagera dig som student i vårt & universitetets utbildningsarbete. Antingen engagerar du dig i utbildningsrelaterade projekt som drivs av Utbildningsutskottet eller som Studentrepresentant där du exempelvis kan vara med & påverka inom någon avde institutioner vi är kår för (Företagsekonomiska, Nationalekonomiska eller Statistiska). Intresserad? Klicka nedan på det område du skulle vilja läsa mer om:

Har du ett studierelaterat problem?

Som kår för universitetets studenter så hjälper vi er att addressera olika typer av ärenden som rör studierna. Detta inkluderar frågor som rör alltifrån universitetets lokaler, bedömning av tentor till trakasserier och mobbning. Antingen kan du höra av dig direkt till utbildningsutskottet eller skicka in en rapportering via länken nedan. Universitetet har även en rad olika stödfunktioner för dig som behöver hjälp i någon aspekt av dina studier eller ditt liv som student. Via länken nedan hittar du en lista med samtliga av dessa för att hjälpa dig att hitta rätt kontaktperson.

Ekonomiprogram vid Uppsala universitet

emil-widlund-P6GOMRd4gGo-unsplash

Ekonomprogrammet i Uppsala är en av Sveriges mest populära & framstående ekonomiutbildningar. Universitetet som helhet rankades 2021 av Academic Ranking of World Universities (ARWU) på plats 78 i världen. En ekonomiexamen kan vidare lägga grunden för både examen inom andra ämnesområden samt vidare utbildning inom något av de olika masterprogrammen som erbjuds vid universitetets ekonomiska institutioner. Nedan hittar du information om universitetets kandidat- & masterprogram.  

f.a.q

Utbildningsrelaterade frågor

Har du några frågor som rör din utbildning som du inte hittar ett svar på här nedan, så kan du alltid mejla Utbildningsutskottet. 

Vad har jag för rättigheter kring en examination?

Betygskriterier för tentan: 

  • Kriterierna för examination ska vara tydliga & ska tillkännages för studenterna. Dessutom ska samma kriterier gälla för såväl ordinarie examination som omtentamen.

När omtentamen i förra kursen ligger på samma datu, som ordinarie tentamen i den nuvarande kursen:

  • En omtenta inom en termin på olika kurser eller delkurser bör ligga på olika datum & även på annat datum än obligatoriskt moment i andra delkurser inom terminen.

Vid tentamen som förvunnit: 

  • Om din tenta har förvunnit & det beror på universitetet ska du utan uppskov ges möjlighet att skriva en ny tenta.

När du fått underkänt på tre tentamen i rad:

  • Universitetets riktlinjer för studenternas arbetsvillkor säger att rätten att delta vid tentamen för att uppnå godkänt betyg endast kan begränsas med stöd i beslut av rektor & då till minst fem tentamensmöjligheter.

Vid bristande motivering för givet betyg:

  • Enligt universitetets riktlinjer för studenters arbetsvillkor ska du efter varje betygssättning ha möjligheten att av examinator få förklaring till betygssättningen.

Vid misstanke om felaktig betygsättning: 

  • Ett betyg går inte att överklaga men det går begära att få betyget omprövat av examinatorn. ”Finner en examinator att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall han eller hon ändra beslutet, om det kan ske snabbt & enkelt & om det inte innebär att betyget sänks.”

När har jag rätt att få tillbaks min tentamen?

Du som student har enligt universitets riktlinjer rätt att få alla typer av examinationer rättade & betygsatta inom högst 25 kalenderdagar (inte vardagar) efter examinationstillfället. Du måste dock ha fått ditt resultat minst 14 kalenderdagar före omexamination & kan då i vissa fall kräva tillbaka ditt resultat innan den vanliga maxgränsen.

Har jag rätt att byta examinator för min uppsats?

Om du som student genomgått två examinationstillfällen (en tentamen eller uppsatsinlämning till exempel) utan att bli godkänd har du rätt att kräva en ny examinator. Om universitetet inte kan erbjuda en ny examinator har du rätt till en annan examinationsform.

Hur gör jag om jag hamnar på en reservplats på ett biämne som jag sökt inom programmet?

Söker du valbara kurser har du ingen garanti för antagning & i vissa fall kan det till och med vara bättre att söka kursen som fristående. Detta är på grund av att universitetet på A-kurser endast kan ge 1/3 av platserna till ”alternativa urval” & resten av antagnigen måste enligt lag ske genom gymnasiebetyg eller högskoleprov.

Vad är mina rättigheter som student?

Som student vid Uppsala universitet har du många rättigheter. Du har rätt att kräva en god psykisk & fysisk arbetsmiljö till exempel & du kan kräva att få ha pauser under dina föreläsningar.

Uppsalaekonomerna har även en lagstadgad rätt som studentkår att delta i beredande & beslutande organ som kan fatta beslut som påverkar våra studenter.

Vill du läsa mer om alla de rättigheter du har som student kan du läsa universitetets riktlinjer här.

Kan jag få någon hjälp vid ångest eller stress inför mina studier?

Studenthälsan hjälper studenter som har tentaångest, stress, sömnsvårigheter & andra studierelaterade problem. Där finns psykolog, läkare & företagssjuksköterska. På sh.uu.se finns mer information. Tidsbokning görs genom 018 471 69 10.

Jag har dyslexi, vad kan jag få för stöd?

Studenter som behöver särskilt stöd kan vända sig till den centrala samordnaren för att få det stöd som behövs. Kontakta samordnare@uadm.uu.se för mer information. Se till att ha ett läkarintyg för att kunna få hjälp.