Uppsalaekonomerna asset management

UEAM

UEAM är ett rådgivande organ med uppgift att förvalta en del av Uppsalaekonomernas likvida medel. Detta innebär att de aktivt förvaltar en värdepappersportfölj samt långsiktiga fonder. Syftet är att öka kunskaperna inom aktieanalys, värdepappershandel & portföljförvaltning, bli attraktivare hos arbetsgivare & på sikt generera intäkter till föreningen.
Gruppen träffas på veckobasis för att diskutera potentiella investeringar samt gå igenom & utvärdera de bolag som har analyserats. 

Ansvarsområden

Inom gruppen finns två portföljförvaltare, fem aktieanalytiker & en riskanalytiker vars roller har olika ansvarsområden:

PORTFÖLJFÖRVALTARE

Portföljförvaltarna har det övergripande ansvaret & tar det slutgiltiga beslutet vid köp eller sälj av en aktie.

 

AKTIEANALYTIKER

Aktieanalytikerna producerar djupgående aktieanalyser & tar fram beslutsunderlag för transaktioner, såväl försäljning av befintligt innehav som köp av nya innehav.

 

riskANALYTIKER

Riskanalytikerns roll innebär att kritiskt granska de förslag aktieanalytikerna lägger fram både utifrån den enskilda investeringens för- & nackdelar, men också hela portföljens perspektiv.

 

Vi söker nya varje termin

UEAM söker varje termin nya tillskott som har ett intresse för aktier, önskar lära sig mer samt hjälpa gruppen att utvecklas vidare. Håll utkik på i våra medier efter kommande ansökningsperioder & passa på att träffa oss när vi besöker Finansutskottets möten!

Kontakta oss: ueam@uppsalaekonomerna.com

Analyser

VT24

HT24

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

VT25

Jan

Feb

Mars

April

Maj

f.a.q

Vanligt förekommande frågor
(Döljer denna tills rätt info finns)

Vad är en stämma?

Stämman är vårt högst beslutande organ där alla våra ordinarie medlemmar får delta och rösta om propositioner från styrelsen, motioner från medlemmar och förtroendeval inför nästkommande termin.

Vad behandlas i styrelseprotokollen?

Vad behandlas i UG-protokollen?

HTML and XHTML are both known for writing web pages. But, HTML is extended from SGML tagging whereas XHTML is an application of Extensible Markup Language (XML).

Hur blir jag medlem & är det kostnadsfritt?

Att bli medlem hos oss är helt kostnadsfritt! Det enda du behöver göra är att registrera dig som medlem hos oss på Uppsalastudent

Vad ingår i mitt medlemsskap?

Hos oss får du:

  • Gratis medlemskap
  • Delta i all vår verksamhet med alltifrån företagsevent, träningspass & gasquer
  • Komplettera din utbildning & få relevant arbetslivserfarenhet genom föreningens olika projekt
  • Få kontakt med arbetslivet
  • Ha kul & få vänner för livet

Hur går jag tillväga för att engagera mig?

HTML and XHTML are both known for writing web pages. But, HTML is extended from SGML tagging whereas XHTML is an application of Extensible Markup Language (XML).