Kontaktdagarna

Kontaktdagarna

Kontaktdagarna är Sveriges största arbetsmarknadsmässa för studenter inom ekonomi, industriell ekonomi, systemvetenskap och medie- och kommunikationsvetenskap. Vårt primära syfte är att skapa en brygga mellan Uppsala universitets studenter och deras framtida arbetsgivare.  

Kontaktdagarna är Uppsalaekonomernas största projekt och har sedan 1983 introducerat nyfikna studenter till intressanta företag. Varje höst ställer vi ut på Ekonomikum tillsammans med runt 50-60 företag, och med 3000 besökande studenter årligen. 

Projektgruppen

Projektgruppen för Kontaktdagarna tillsätts under våren och består av studenter med olika arbetsuppgifter, som tillsammans arbetar för att skapa en framgångsrik upplaga av Kontaktdagarna. Projektgruppen planerar och utformar allt anslutet till Kontaktdagarna under årets gång. Detta inkluderar bland annat kontakt med företag och sponsorer, planering av event, marknadsföring i våra kanaler och även hur vi arbetar för hållbarhet. 

Koordinatorer

Koordinatorerna tillsätts under våren, efter det att projektgruppen bildats, där de tillsammans sammanfogas i Kontakteriet. Koordinatorerna har varierande arbetsuppgifter och arbetar under någon av de olika arbetsgrupperna i projektgruppen. Framförallt har koordinatorer främsta ansvar för medarbetarna som arbetar under mässdagarna, där de delegerar och administrerar deras arbete. Koordinatorerna fungerar alltså som projektgruppens högra hand.

Medarbetare

Medarbetarna tillsätts under hösten och arbetar under mässdagarna. Alla medarbetare har olika och varierande arbetsuppgifter, men jobbar i stor utsträckning med att se till att mässan rullar på som den ska och är därför betydande för utförandet av mässan. Detta genom att exempelvis ansvara för kontaktsamtal, förbereda och servera frukost, fotografera eller dylikt.

Medarrangörer

Vi samarbetar med fyra föreningar som medarrangörer för Kontaktdagarna: Uppsalaekonomerna, Uppsala Systemvetare, Uppsala medievetare och I-sektionen. Tillsammans med medarrangörerna kan vi presentera intressanta och spännande företag för föreningarnas studenter.

f.a.q

Vanligt förekommande frågor
(Döljer denna tills rätt info finns)

Vad är en stämma?

Stämman är vårt högst beslutande organ där alla våra ordinarie medlemmar får delta och rösta om propositioner från styrelsen, motioner från medlemmar och förtroendeval inför nästkommande termin.

Vad behandlas i styrelseprotokollen?

Vad behandlas i UG-protokollen?

HTML and XHTML are both known for writing web pages. But, HTML is extended from SGML tagging whereas XHTML is an application of Extensible Markup Language (XML).

Hur blir jag medlem & är det kostnadsfritt?

Att bli medlem hos oss är helt kostnadsfritt! Det enda du behöver göra är att registrera dig som medlem hos oss på Uppsalastudent

Vad ingår i mitt medlemsskap?

Hos oss får du:

  • Gratis medlemskap
  • Delta i all vår verksamhet med alltifrån företagsevent, träningspass & gasquer
  • Komplettera din utbildning & få relevant arbetslivserfarenhet genom föreningens olika projekt
  • Få kontakt med arbetslivet
  • Ha kul & få vänner för livet

Hur går jag tillväga för att engagera mig?

HTML and XHTML are both known for writing web pages. But, HTML is extended from SGML tagging whereas XHTML is an application of Extensible Markup Language (XML).