Agenda Sustainability 2018

Utbildning

Det viktigaste studenter har är sin utbildning, och få saker är väsentligare än att säkerställa kvalitén på den. Utbildningsutskottet jobbar med detta, och har som huvudmål att förbättra samt utveckla ekonomutbildningen vid Uppsala Universitet.

För att kunna göra det arbetar vi operativt på två fronter. Det första är att vi är ansvariga för studiebevakning. Det innebär att vi kritiskt granskar ekonomutbildningen för att kunna ge förslag på förbättringar och just därför är det viktigt för oss att höra din åsikt. Det andra är att vi genomför projekt som ämnar ge kompletterande utbildning till sådant som ekonomutbildningen inte erbjuder men som vi studenter efterfrågar. Ett sådant projekt är exempelvis ”Excelutbildning”, där studenter får möjlighet att lära sig båda grundläggande och mer avancerade tekniker.

Vi jobbar även strategiskt genom studieråd som Strategiska Utbildningsrådet (STRUT), där vi diskuterar större utbildningsrelaterade frågor och jobbar aktivt med vårt åsiktsprogram för att förbättra utbildningen på universitetet.

 

Om oss

För att vara med i utbildningsutskottet krävs inga förkunskaper, så kom och engagera dig – på ett möte eller i ett projekt, det är med dig förändringen börjar! Om du har några fundering, tveka inte att höra av dig till oss! Ifrågasätt och kom gärna med förbättringsmöjligheter!

Ordförande ansvarar för utskottets budget, och ytterst för utskottets operativa verksamhet. Detta innebär att ansvara för projektgrupper, evenemang och jobba för att utveckla utskottet til det studenter efterfrågar. Som ordförande sitter man med i Utskottsgruppen som är ett samlingsorgan för föreningens utskottet och ett forum för att diskutera operativa ämnen. Ordförande sitter även med i Strategiska Utbildningsrådet (STRUT), vilket är föreningens strategiska organ för utbildningsfrågor.

Vice ordförande i dagsläget är samarbetet emellan Ordförande och Vice ordförande mycket tätt, och Vice ordförande arbetar i mångt om mycket med samma saker som Ordförande. Vice ordförande sitter även med i Strategiska Utbildningsrådet.

Stormöten

Ett forum där utbildningsutskottet och studentrepresentanter blir utbildade för att bli bättre studiebevakare. Här arbetar man för att utveckla hur utskottet och studiebevakningen. Detta kan till exempel var i form av arbetsgrupper för de olika projekt som utskottet bedriver (Dags att välja dag, Åsiktsprogrammet, Tycka till, SM i ekonomi eller utredningar etc). Dessa möten sker ca 4 gånger per termin.

Utskottsmöten

Ett sätt att påverka hur vårt utskott ska arbeta, samt framföra önskemål om vad man vill se mer av, är att delta på våra utskottsmöten som är öppet för alla medlemmar. Vi försöker hålla mötena dynamiska och kommer ha olika teman på våra möten, där vi fokuserar på något specifikt och relevant som exempelvis utbytesstudier, studieteknik eller GMAT. Vi bjuder alltid på kaffe, kakor och kunskap! Kommande mötesdatum hittas i föreningens kalender.

Workshops och Kickoffs

Uppsalaekonomerna har som mål att genomföra Kick-offs för Utbildningsutskottets projektmedlemmar samt utbildningworkshops med andra kårer. Under tidigare år har man bland annat mött representanter från Föreningen Ekonomerna och SASSE på workshops i Stockholm. 

Är du ny student?

Nedan finns ett utbildningshäfte från HT17 som sammanfattat saker som är Bra-att-veta för dig som ekonomstudent!

Utbildningshäfte

Har du åsikter om din utbildning?

Vi vill veta! Hör av dig till: utbildningsutskottet@uppsalaekonomerna.com

Projekt

 • Att välja-dagen

  Att välja-dagen anordnas i tid inför det kursval som inträffar varje termin. Under dagen finns det möjlighet att prata med representanter från olika institutioner för att få en bättre inblick i kursinnehåll och valmöjligheter.

 • På Spåret

  I samband med att ”På spåret” visas i TV-rutan anordar Utbildningsutskottet en på spåret kväll på borgen. Våra medlemmar får då chansen att tävla mot andra Uppsalaekonomer för att se vem som är bäst.

 • SM i Ekonomi

  SM i Ekonomi anordnas årligen under vårterminen. Projektgruppen som tillsätts under våren ser till att anordna deltävlingen vid Uppsala Universitet. Det vinnande laget får sedan åka till den stora finalen och försvara titeln som vi efter en rafflande final tog hem 2015!

  Kontakt: SMiEkonomi@uppsalaekonomerna.com

 • Tycka-till

  Tycka-till är ett projekt som erbjuder studenterna en chans att påverka ekonomutbildningen, bland annat genom att svara på enkäter som berör olika områden inom utbildningen. Inom detta projekt anordnas det även så kallade fokusgrupper, tillfällen då de studerande under avslappnade former får en chans att sätta sig ned och diskutera utbildningen tillsammans med lärare och representanter från de olika institutionerna.

  Kontakt: tycka-till@uppsalaekonomerna.com

 • Borgen Pluggar

  Under sista veckan av recceveckorna samarbetar utbildningsutskottet med generalerna för att anordna en pluggdag för alla nya studenter på borgen. Det finns mängder med fika och gamla tentor att ta del av samt äldre kursare som kan svara på frågor.