Internationella utskottet

Internationella utskottet ansvarar för hela föreningens internationella verksamhet. Vårt största fokus är att agera som en länk mellan våra studenter i Uppsala och den internationella arbetsmarknaden. Målet är att våra projekt och aktiviteter ska hjälpa och inspirera dig till en framtida internationell karriär!

På grund av Covid-19 har Internationella utskottets dagliga verksamhet förändrats drastiskt. Vi jobbar i nuläget med en omstrukturering för att kunna fortsätta erbjuda Uppsalaekonomernas medlemmar möjligheten att knyta företagskontakter utomlands samt främja kulturella utbyten trots den rådande pandemin. 

Vi tar gärna emot frågor, funderingar och förslag kring vår pågående omstrukturering! Du når oss enklast på vår gemensamma mailadress internationellautskottet@uppsalaekonomerna.com.

 

 

Projekt

  • Guest lecture
    Guest lecture project image

    Guest Lecture är ett föreläsningsprojekt där temat kommer ha en internationell koppling. Tanken bakom projektet är att erbjuda medlemmar en möjlighet att vidga sitt internationella perspektiv utan att behöva åka utomlands!

    Kontakt: internationellautskottet@uppsalaekonomerna.com