Company visit at LinkedIn during European Career Tour 2018

Internationella utskottet

Internationella utskottets största fokus är i dagsläget att agera länk mellan våra studenter i Uppsala och den internationella arbetsmarknaden. Vår vision är att ge föreningens medlemmar möjligheten att få internationella karriärerfarenheter.

Internationella utskottet ansvarar för hela föreningens internationella verksamhet. Vi agerar som en länk mellan studenter och potentiella framtida arbetsgivare internationellt. Det gör vi bland annat genom att arrangera flera karriärsresor till förslagsvis New York, London och Hong Kong där studenter får träffa globala företag. Fortsättningsvis arbetar vi för att främja internationellt nätverkande genom att bjuda in över 20 internationella studenter från hela världen under en vecka fylld med kulturella utbyten.

Utskottet arbetar ständigt för att erbjuda medlemmarna förutsättningar för att knyta kontakter på den internationella arbetsmarknaden. Målet är att våra projekt och aktiviteter ska hjälpa dig till en framtida internationell karriär.

Utskottsmöten

Internationella utskottet har utskottsmöte var tredje onsdag, kl. 16.00-17.00. Mötet tar plats i KPMG Arenan i vår föreningslokal Borgen och alla som är intresserade är välkomna. Varje möte har ett nytt tema eller ny gäst. Exempel på tidigare möten är ”Guest: Swedish Chamber of Commerce NYC”, “Guest: Nordic China Startup Forum”, “Meet our project groups”.

Om oss

Internationella utskottet har  en ordförande och en vice ordförande som har övergripande ansvar för utskottet. Ordförande och vice fungerar bland annat som stöd och vägledare för projektgrupper. De förmedlar kontakt internt till resten av föreningen, ansvarar för uppstartsmöten och avstämningsmöten med projektgrupperna samt har hand om våra utskottsmöten. I Internationella utskottet har ordförande och vice idag relativt likartade uppgifter. Nedan finner du en mer ingående beskrivning om rollerna.

Har du några frågor om utskottet, våra projekt eller något annat? Tveka inte på att kontakta oss! Du når oss enklast vår gemensamma mailadress internationellautskottet@uppsalaekonomerna.com 

Ordförande ansvarar i dagsläget bland annat för ett visst antal projekt. I ansvaret agerar man bland annat projektgruppens mentor och länk mellan projekten och föreningen. Ordförande har också ansvar för utskottet samt projektens olika budgetar. Ordförande sitter även i Utredningsgruppen, som är en grupp där man bedriver utredningar och diskuterar den strategiska verksamheten i föreningen.

Vice ordförande ansvarar i dagsläget bland annat för ett visst antal projekt. I ansvaret agerar man bland annat projektgruppens mentor och länk mellan projekten och föreningen. Vice:n ansvarar också för våra utskottsmöten samt sitter med i MUM, Mål- och utvecklingsmöten. MUM är en plattform med fokus på personlig utveckling i relation till ledarskap för att kunna växa som ledare.

Uppsala International Week 2018

European Career Tour 2018

IWCO Conference Budapest 2018

New York Week 2018

Projekt

 • European Career Tour
  European Career Tour project image

  European Career Tour är en karriärresa som har till syfte att etablera ett globalt nätverk, skapa förståelse kring en karriär utomlands och ge dig minnen du sent kommer att glömma. Vi besöker framstående globala företag i flera europeiska storstäder. Tidigare har vi haft möjligheten att besöka företag som Oracle Microsoft, Accenture, Nike och Google i städer som Dublin, Paris, Frankfurt – för att endast nämna ett fåtal.

  Kontakt careertour@uppsalaekonomerna.com

 • Guest lecture
  Guest lecture project image

  Guest Lecture är ett föreläsningsprojekt där temat kommer ha en internationell koppling. Tanken bakom projektet är att erbjuda medlemmar en möjlighet att vidga sitt internationella perspektiv utan att behöva åka utomlands!

  Kontakt: internationellautskottet@uppsalaekonomerna.com

 • Hong Kong Week
  Hong Kong Week project image

  Hong Kong Week är en annan karriärsresa som Internationella Utskottet arrangerar. Vårt främsta syfte med detta projekt är att sammanföra våra toppstudenter, som önskar att ha en internationell karriär, med företag som är lokaliserade i Hong Kong. H&M, NASDAQ OMX, HSBC och Scania är endast ett fåtal av de företag vi kommer att besöka detta år – följer du med?

  Kontakt: hongkongweek@uppsalaekonomerna.com

 • New York Week
  New York Week project image

  Under hösten kommer 20 studenter spendera en vecka i New York för att besöka flera olika företag. De kommer få lära känna den amerikanska företagskulturen samtidigt som de får uppleva stadslivet och allt det New York har att erbjuda. Målet med vistelsen är att ge studenterna chansen att skapa värdefulla kontakter inom näringslivet i USA samt att få en inblick i hur en internationell karriär kan se ut.

  Kontakt: newyorkweek@uppsalaekonomerna.com

 • Uppsala International Week
  Uppsala International Week project image

  Uppsala International Week ingår i ett globalt nätverk som består av 26 universitet. Det gör det möjlig för Uppsalaekonomernas medlemmar att resa, uppleva nya kulturer och möta människor från hela världen. Varje år arrangerar alla universitet en International Week och bjuder in studenter från alla andra universitet. UIW går av stapeln i maj och är en vecka fylld av aktiviteter som företagsbesök, föreläsningar, fester och svenska traditioner. För mer information se http://uppsalainternationalweek.com eller http://www.iw-co.org.

  Kontakt: project.uiw@uppsalaekonomerna.com

  Läs mer