Company visit at LinkedIn during European Career Tour 2018

Internationella utskottet

Internationella utskottets största fokus är i dagsläget att agera länk mellan våra studenter i Uppsala och den internationella arbetsmarknaden. Vår vision är att ge föreningens medlemmar möjligheten att få internationella karriärerfarenheter.

Internationella utskottet ansvarar för hela föreningens internationella verksamhet. Vi agerar som en länk mellan studenter och potentiella framtida arbetsgivare internationellt. Det gör vi bland annat genom att arrangera flera karriärsresor runt om i världen där studenter får träffa globala företag. Fortsättningsvis arbetar vi för att främja internationellt nätverkande genom att bjuda in över 20 internationella studenter från hela världen under en vecka fylld med kulturella utbyten.

Utskottet arbetar ständigt för att erbjuda medlemmarna förutsättningar för att knyta kontakter på den internationella arbetsmarknaden. Målet är att våra projekt och aktiviteter ska hjälpa dig till en framtida internationell karriär.

Utskottsmöten

Internationella utskottet har utskottsmöte var tredje onsdag, kl. 16.00-17.00. Mötet tar plats i Arenan i vår föreningslokal Borgen och alla som är intresserade är välkomna. Varje möte har ett nytt tema eller ny gäst. Exempel på tidigare möten är ”Guest: Swedish Chamber of Commerce NYC”, “Guest: Nordic China Startup Forum”, “Meet our project groups”.

Om oss

Internationella utskottet har  en ordförande och en vice ordförande som har övergripande ansvar för utskottet. Ordförande och vice fungerar bland annat som stöd och vägledare för projektgrupper. De förmedlar kontakt internt till resten av föreningen, ansvarar för uppstartsmöten och avstämningsmöten med projektgrupperna samt har hand om våra utskottsmöten. I Internationella utskottet har ordförande och vice idag relativt likartade uppgifter. Nedan finner du en mer ingående beskrivning om rollerna.

Har du några frågor om utskottet, våra projekt eller något annat? Tveka inte på att kontakta oss! Du når oss enklast vår gemensamma mailadress internationellautskottet@uppsalaekonomerna.com 

Ordförande ansvarar i dagsläget bland annat för ett visst antal projekt. I ansvaret agerar man bland annat projektgruppens mentor och länk mellan projekten och föreningen. Ordförande har också ansvar för utskottet samt projektens olika budgetar. Ordförande sitter även i Utredningsgruppen, som är en grupp där man bedriver utredningar och diskuterar den strategiska verksamheten i föreningen.

Vice ordförande ansvarar i dagsläget bland annat för ett visst antal projekt. I ansvaret agerar man bland annat projektgruppens mentor och länk mellan projekten och föreningen. Vice:n ansvarar också för våra utskottsmöten samt sitter med i MUM, Mål- och utvecklingsmöten. MUM är en plattform med fokus på personlig utveckling i relation till ledarskap för att kunna växa som ledare.

 

Uppsala International Week 2019

European Career Tour 2019

New York Week 2019

 

Projekt

 • Guest lecture
  Guest lecture project image

  Guest Lecture är ett föreläsningsprojekt där temat kommer ha en internationell koppling. Tanken bakom projektet är att erbjuda medlemmar en möjlighet att vidga sitt internationella perspektiv utan att behöva åka utomlands!

  Kontakt: internationellautskottet@uppsalaekonomerna.com

 • European Career Tour
  European Career Tour project image

  European Career Tour är en karriärresa som har till syfte att etablera ett globalt nätverk, skapa förståelse kring en karriär utomlands och ge dig minnen du sent kommer att glömma. Vi besöker framstående globala företag i flera europeiska storstäder. Tidigare har vi haft möjligheten att besöka företag som Oracle Microsoft, Accenture, Nike och Google i städer som Dublin, Paris, Frankfurt – för att endast nämna ett fåtal.

  Kontakt careertour@uppsalaekonomerna.com

 • New York Week
  New York Week project image

  Under hösten kommer 20 studenter spendera en vecka i New York för att besöka flera olika företag. De kommer få lära känna den amerikanska företagskulturen samtidigt som de får uppleva stadslivet och allt det New York har att erbjuda. Målet med vistelsen är att ge studenterna chansen att skapa värdefulla kontakter inom näringslivet i USA samt att få en inblick i hur en internationell karriär kan se ut.

  Kontakt: newyorkweek@uppsalaekonomerna.com

 • Tokyo Week

  Tokyo Week är en karriärresa där 20 studenter under en vecka på våren kommer få lära känna den asiaskist företagskulturen samtidigt som de får uppleva stadslivet. Syftet med resan är att etablera ett globalt nätverk, skapa förståelse kring en karriär utomlands och ge dig minnen du sent kommer att glömma.

  Kontakt: tokyoweek@uppsalaekonomerna.com

 • Uppsala International Week
  Uppsala International Week project image

  Har du en längtan för internationellt utbyte men har inte helt koll på hur du ska få till det under rådande pandemi? Har du någonsin undrat hur ett internationellt utbyte sker över zoom; hur det är att interagera över hela världen och nätverka internationell? Då ska du kolla hit, närmare bestämt mot Uppsala International Week!

  Detta års upplaga av Uppsala International Week kommer vara ett virtuellt projekt
  och kommer därför inte att ställas in eller påverkas av rådande corona restriktioner! Det kommer att vara upp till projektgruppen att bestämma exakt hur veckan ska ska se ut. Preliminära planer inkluderas, matlagning, virtuella företagsbesök och internationell skattjakt. Diskussioner med Lundaekonomerna är också igång och det kommer vara projektgruppens beslut om en potentiell collaboration kommer bli av.

  Om det här verkar som något för dig, ansök genom podio länken ovan/under. Om du har några frågor, kontakta uiw.project@uppsalaekonomerna.com

  Uppsala International Week är en del av den internationella organisationen IWCO och är en av 23 medlemsländer. Om du vill veta mer om IWCO och dess verksamhet: http://iw-co.org/

  Läs mer