Vice Skattmästare

Vice skattmästare (1 plats, 1 termin)

  • Vice skattmästare väljs på stämman varje termin.

Vad innebär posten?

Som Vice skattmästare är man tillsammans med skattmästaren en del av föreningens skattmästeri som ansvarar för föreningens ekonomi. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat den löpande bokföringen, fakturering, upprättande och revidering av föreningsbudgeten, bokslut och deklaration, där vice i huvudsak sköter den löpande bokföringen och utbetalningar medan Skattmästare ansvarar för budget, bokslut och deklaration samt har den övergripande kontakten med föreningens projektgrupper. Övriga arbetsuppgifter utförs gemensamt.

Vice skattmästare är en del av föreningens utskottsgrupp och sitter därför med på UG-möten som hålls varannan vecka under terminerna där frågor rörande föreningens verksamhet diskuteras. 

Vem söker vi? Vem passar på posten?

Till posten som vice skattmästare söker vi dig som är taggad på att lära dig något nytt samt har grundläggande kunskaper inom redovisning. Du bör även vara noggrann, strukturerad och ha ett intresse för ekonomi. Du bör även ha intresse av att utveckla föreningen genom att driva utredningar och projekt i Utskottsgruppen.

Kvalifikationer:

Har möjlighet att ägna minst 15h/vecka åt posten

Har insikt i postens åtaganden

Har stort intresse för organets verksamhetsområde

Har grundläggande kunskap inom redovisning (har exempelvis läst Fek A)

Är ordinarie medlem i Uppsalaekonomerna

Har du fler frågor om posten? Tveka inte att höra av dig till det sittande Skattmästariet genom att maila skatt@uppsalaekonomerna.com

 

Intervju – Maria Ivic, Vice skattmästare VT19

Vad är det roligaste med din roll?

Det absolut roligaste är att få vara en del av vår fantastiska förening och i skattmästeriet får man ha ett litet finger med i nästan allt som händer! Det är även väldigt lärorikt och man får en inblick i hur alla de olika ekonomiska bitarna i en organisation fungerar.

Varför borde man söka till förtroendevald?

För att lära sig och utmana sig själv! Föreningen består av ett gäng som kan väldigt olika saker och där alla lär sig av varandra. Man får mycket ansvar och kan göra väldigt mycket eget oavsett vilken post man sitter på. Man får också utmana sig själv att göra något nytt i en ganska säker position eftersom det är så många som är redo att hjälpa till om det går lite fel.

Vid frågor, tveka inte att höra av er till oss i Valberedningen!

Läs mer om…


Förtroendevald

De olika förtroendeposterna

Hur processen går till

Vakanta poster

Valberedningen

FAQ