Vice Ordförande

Vice ordförande (1 plats, 2 terminer)

  • Vice ordförande väljs på vårstämman varje år
  • Notera att posten är arvoderad och kräver studieuppehåll under mandatperioden
    • Mandatperiod: 1 år med start 1 juli
    • Arvoderingsperiod: 1 augusti till 31 maj

Ordföranderiet är de som ansvarar för den dagliga verksamheten i föreningen och består av ordförande, vice ordförande, vice ordförande med näringslivansvar och vice ordförande med utbildningsansvar. Tillsammans leder ordföranderiet föreningens förtroendevalda och tar alla operativa beslut i föreningen. Detta kan innebära att utbilda, coacha och anordna interna aktiviteter så väl som att besluta kring projekt, samarbeten och nya initiativ.

Arbetsuppgifter

Vice ordförande ansvarar för föreningens interna verksamhet. Det innebär att vice ordförande ansvarar för Utskottsbudgeten som är en samlingsbudget för alla utskott samt ansvar för föreningens kalender, bokningar på borgen samt annan intern verksamhet. Sen är vice ordförande i dagsläget extra ansvarig för Välkomstutskottet, Internationella Utskottet, Idrottsutskottet samt Eventutskottet. Utöver det agerar vice ordförande stöd till projektledare med budgetansvar för Kontaktdagarna. Exempel på arbetsuppgifter som ingår i posten är avtals- och budgetkontroll samt daglig intern kommunikation med utskott och projektgrupper, till vilka man agerar stöd och bollplank. I arbetsuppgifterna ingår också att hålla i möten och utbildningar rörande målsättning, personlig utveckling och budgetarbete för att se till att utskotten får den kunskap och de verktyg de behöver för att på bästa sätt kunna genomföra sina projekt och åtaganden. Vidare är vice ordförande ansvarig för relationerna med Uppsalas nationer. Vice ordförande är även en del av föreningens styrelse och medverkar på styrelsemöten varannan vecka under terminerna. Utöver det tillkommer arbetsuppgifter såsom att driva utredningar och projekt som syftar till att utveckla föreningen. Slutligen är man som vice ordförande en representant för föreningen, i vilket ingår att närvara vid diverse aktiviteter och evenemang med externa parter.

Vem söker vi?

Till posten som vice ordförande söker vi en person som brinner för att utveckla föreningen och driva den framåt. Vidare söker vi dig som är bekväm i rollen som ledare och har god kommunikativ och analytisk förmåga. Du är även lyhörd och har en förmåga att motivera andra.

Kvalifikationer

Har relevant erfarenhet från tidigare engagemang inom föreningen

Har stor insikt i postens åtaganden

Har en framtidssyn för Uppsalaekonomerna

Har möjlighet att ägna minst 40h/vecka åt posten

Måste vara villig att ta studieuppehåll under mandatperioden

Som sökande till en av de fyra ordföranderiposterna ser vi gärna att du är bosatt i Uppsala (med närområde). Detta då det kan uppstå situationer när du, i rollen som ordföranderist, snabbt behöver infinna dig på Borgen.

Har du fler frågor om posten? Tveka inte att höra av dig till det sittande Vice Ordförande genom att maila vordf@uppsalaekonomerna.com

Läs mer om…


Förtroendevald

De olika förtroendeposterna

Hur processen går till

Vakanta poster

Valberedningen

FAQ