Vice ordförande i Valberedningen och Valberedningsledamot

Vice ordförande i Valberedningen (1 post, 2 terminer)
Valberedningsledamot (1 post, 1 termin)

Vad innebär rollen?
Som en del av Valberedningen ansvarar för urvalsprocessen inför val av förtroendeposter och nominerar lämpliga kandidater inför föreningsstämman. Arbetsuppgifterna inkluderar att på ett tydligt sätt marknadsföra och informera om vakanta poster och om hur valprocessen går till samt att intervjua samtliga sökande kandidater och fatta beslut kring nominering. Nomineringar till stämman (eller styrelsen, beroende på vilken post som har sökts) baseras enbart på intervjun och alla inom Valberedningen har total tystnadsplikt.

Vem söker vi? Vem passar på posten?
Vi söker dig som har ett stort intresse av att utveckla föreningen, kvalitetssäkra framtida förtroendevalda och som brinner för människomötet. Du bör känna dig bekväm med att intervjua olika kandidater, vara objektiv i din bedömning (även om du tvingas intervjua en vän) och respektera tystnadsplikten. Arbetsbelastningen är tidvis mycket intensiv (under intervjuperioder), varför en god planeringsförmåga är viktigt.

Kvalifikationer:
Har möjlighet att ägna minst 15h/vecka åt posten
Har stor insikt i postens åtaganden
Kan vara närvarande under de veckor då intervjuer till förtroendeposter görs
Respekterar tystnadsplikten och objektiviteten som reglerar valberedningens arbete
Är ordinarie medlem i Uppsalaekonomerna

Har du fler frågor om posten? Tveka inte att höra av dig till Valberedningen genom att maila valberedningen@uppsalaekonomerna.com

 

Intervju
Lisa Henning, valberedningsledamot VT18

 

Vad är det roligaste med din roll?
Den stora människokontakten! Man får träffa så många olika människor och lära sig hur man bäst bemöter dessa, vilket är oerhört spännande och lärorikt inför framtiden!

Vad är den största utmaningen med din post?
Att lyckas nå ut till fler studenter! En ökad diversitet inom föreningen är någonting vi ser väldigt positivt på och som vi arbetar mycket med, men att nå personer som vanligtvis inte är engagerade är en riktig utmaning!

Varför borde man söka just din post? Varför borde man söka förtroendevald?
Som en del av Valberedningen får du en stor insikt i föreningens alla utskott och organ samtidigt som du själv får vara med och finna morgondagens stjärnor, en utmärkt kombination för dig som älskar det personliga mötet! Du får dessutom en fin gemenskap med resterande förtroendevalda och uppleva många härliga minnen tillsammans!

Vad är ditt bästa tips inför intervju alt. Stämma?
Tro på dig själv och VÅGA kasta dig ut i det okända! Försök bryta ner oron i mindre delar – Vad är egentligen det värsta som kan hända? Att inte bli vald? Isåfall kan jag berätta att många förtroendevalda inte blev valda på första försöket! Bara det faktum att du ställer upp och vågar hålla ditt tal visar att du besitter mer mod än de flesta, så se till att njuta, du är modigare än du tror!

Läs mer om…


Förtroendevald

De olika förtroendeposterna

Hur processen går till

Vakanta poster

Valberedningen

FAQ