Vice ordförande i Utbildningsutskottet

Vice ordförande i Utbildningsutskottet (1 plats, 2 terminer)

  • Vice ordförande väljs på stämman varje termin och kliver sedan på som ordförande sin andra termin i utskottet.

Vad innebär posten?

Som vice ordförande och senare ordförande i Utbildningsutskottet står främjandet av ekonomutbildningen i fokus. Man ansvarar för att sammanställa utskottets budget, planera och hålla i intressanta utskottsmöten varannan vecka samt agera stöd åt utskottets projektgrupper som arrangerar projekt för att främja och komplettera utbildningen i form av externa utbildningar, kurslitteratursförmedling och alumniträffar. I rollen ingår tillsättningar av projektgrupper, uppstartsmöten, löpande coachning samt dokumentation. Vice ordförande sitter som sekreterare i det strategiska utbildningsrådet, medan ordförande är ansvarig för Bachelor’s Educational Committee (BEC) och Master’s Educational Committee (MEC)  som sammanträder tre gånger per termin i syfte att studiebevaka utbildningen på såväl kandidat- som masternivå. Ordförande medverkar även i föreningens utskottsgrupp som sammanträder varannan vecka.

Vem söker vi? Vem passar på posten?

Till posten som vice ordförande och senare ordförande i Utbildningsutskottet söker vi dig som är strukturerad, besitter en god problemlösningsförmåga och är en god ledare. Du bör inte vara rädd för att sprida idéer och nytänkande, då posten ger dig en god möjlighet att själv ta egna initiativ för att utveckla såväl utskottet som utbildningen.

Kvalifikationer:

Har möjlighet att ägna minst 15h/vecka åt posten

Har insikt i postens åtaganden

Har stort intresse för utskottets verksamhetsområde

Är ordinarie medlem i Uppsalaekonomerna

Har du fler frågor om posten? Tveka inte att höra av dig till Utbildningsutskottet genom att maila utbildningsutskottet@uppsalaekonomerna.com

Intervju – Frida Wallentheim, vice ordförande i Utbildningsutskottet VT18

Vad är det roligaste med din roll?

WOW allt är kul, men bäst är nog ändå den starka gemenskapen som föreningen har. Det är också otroligt lärorikt och givande på ett personligt plan, där man lär sig agera professionellt.

Vad är den största utmaningen med din post?

Att allt tar sin tid – och att respektera att det gör det! Man har blivit vald av en anledning, varför man inte kan hasta igenom arbetet utan ständigt måste hålla arbetet på en hög nivå!

Varför borde man söka just din post?

Min roll skiljer sig väldigt mycket från övriga förtroendeposter. Visserligen har du också projektgrupper, men ditt huvudsakliga ansvar är att främja utbildningen, ett stort ansvar men HUR COOLT? Samtidigt får du ju såklart vara en del av UE minst lika mycket, och det är fantastiskt!

Vad är ditt bästa tips inför intervju alt. stämma?

De som sitter framför dig är också studenter och de flesta har varit i just din situation (såväl under stämman som intervjun) – vi är alla människor, så ta det lugnt, förbered dig och svara ärligt från hjärtat!

Läs mer om…


Förtroendevald

De olika förtroendeposterna

Hur processen går till

Vakanta poster

Valberedningen

FAQ