Vice ordförande i Näringslivsutskottet

Vice ordförande i Näringslivsutskottet (1 plats, 2 terminer)

  • Vice ordförande väljs på stämman varje termin och kliver sedan på som ordförande sin andra termin i utskottet

Vad innebär posten?

Som vice ordförande och senare ordförande i Näringslivsutskottet ansvarar man för att sammanställa utskottets budget, planera och hålla i intressanta utskottsmöten varannan vecka samt att agera stöd åt utskottets projektgrupper som arrangerar föreningens näringslivsrelaterade projekt såsom casetävlingar, företagsbesök och workshops. Dessutom ingår tillsättningar av projektgrupper, uppstartsmöten, löpande coachning samt dokumentation. Ordförande närvarar även i föreningens utskottsgrupp som sammanträder varannan vecka och diskuterar föreningens verksamhet.

Vem söker vi? Vem passar på posten?

Till posten som vice/ordförande i Näringslivsutskottet söker vi dig som är strukturerad, besitter en god problemlösningsförmåga och är en god ledare. Du är inte rädd att ta kontakt med nya människor, motiverar dina projektgrupper och har en stor vilja att utveckla föreningen!

Kvalifikationer:

Har möjlighet att ägna minst 15h/vecka åt posten

Har insikt i postens åtaganden

Har stort intresse för utskottets verksamhetsområde

Är ordinarie medlem i Uppsalaekonomerna

Har du fler frågor om posten? Tveka inte att höra av dig till Näringslivsutskottet genom att maila naringslivsutskottet@uppsalaekonomerna.com

Intervju – Mikael Holmberg, vice ordförande i Näringslivsutskottet VT18

Vad är det roligaste med din roll?

Kontakten med projektgrupperna, att få utveckla min problemlösningsförmåga och att det ständigt finns massa roliga saker att göra. Dessutom får man komma närmare föreningen och möta många nya vänner!

Vad är den största utmaningen med din post?

Tid och rätt prioriteringar. Det finns mycket som kan och borde göras, så det gäller att prioritera!

Varför borde man söka just din post? Varför borde man söka till förtroendevald?

Att vara förtroendevald ser jag som ett perfekt tillfälle att testa på andra delar av arbetslivet, såsom att ha kontakt med ordföranderiet och diskutera tankar med någon ur styrelsen. Det är utmanande, men ger tillbaka mycket i form av erfarenhet, vänner och roliga events att åka på. Mycket av detta tror jag att man kan tillgodoräkna sig i framtiden och framförallt förståelsen om hur en organisation kan fungera.

Vad är ditt bästa tips inför intervju alt. stämma?

Våga fråga dagens förtroendevalda om deras post, träna framför spegeln och inför dina vänner i ett klassrum på eko.

Läs mer om…


Förtroendevald

De olika förtroendeposterna

Hur processen går till

Vakanta poster

Valberedningen

FAQ