Vice Ordförande med utbildningsansvar

Vice ordförande med utbildningsansvar (1 plats, 2 terminer)

  • Vice ordförande med utbildningsansvar väljs på stämman varje vårtermin.
  • Notera att posten är arvoderad och kräver studieuppehåll under mandatperioden.
    • Mandatperiod: 1 år med start 1 juli
    • Arvoderingsperiod: 1 augusti till 31 maj

Ordföranderiet är de som ansvarar för den dagliga verksamheten i föreningen och består av ordförande, vice ordförande, vice ordförande med näringslivansvar och vice ordförande med utbildningsansvar. Tillsammans leder ordföranderiet föreningens förtroendevalda och tar alla operativa beslut i föreningen. Detta kan innebära att utbilda, coacha och anordna interna aktiviteter så väl som att besluta kring projekt, samarbeten och nya initiativ.

Vad innebär posten?

Som vice ordförande med utbildningsansvar är man en del av ordföranderiet som är föreningens ledningsgrupp och består av ordförande, vice ordförande, vice ordförande med utbildningsansvar samt vice ordförande med näringslivsansvar. Tillsammans har de ansvar för föreningens operativa verksamhet och hanterar många olika frågor gällande projekt, event och andra aktiviteter.
Vice ordförande med utbildningsansvar är även högst ansvarig för föreningens studiebevakning och övriga frågor av utbildningsrelaterad karaktär. Arbetsuppgifter som ingår är dels att vara föreningens representant och sitta med i råd, organ och nämnder på såväl institution- som fakultets- och universitetscentralnivå. Vidare leder Vice ordförande med utbildningsansvar föreningens studieråd, Strategiska Utbildningsrådet (STRUT), och arbetar även med att hantera fallärenden från enskilda studenter. Tillsammans med ordförande är man dessutom ansvarig för föreningens främsta kontakt med andra kårer och föreningar i Uppsala och resten av Sverige.

Vice ordförande med utbildningsansvar är även en del av föreningens styrelse och medverkar på styrelsemöten varannan vecka under terminerna där strategiska frågor diskuteras. Utöver detta är vice ordförande med utbildningsansvar även en av föreningens två representanter i nätverket U9, en konferens där Sveriges största ekonomföreningar möts, och fungerar även som en representant för föreningen på andra event, middagar och sittningar.

Vem söker vi? Vem passar på posten?

Till posten som Vice ordförande med utbildningsansvar söker vi en person som brinner för att utveckla föreningen och driva den framåt. Vi tror att du har en god analytiskt och kommunikativ förmåga, är en problemlösare samt är strukturerad. Vidare är det en fördel om du vågar ta för dig i olika sammanhang och har en genuin vilja att påverka utbildningen.

Kvalifikationer:

Har relevant erfarenhet från tidigare engagemang inom föreningen

Måste vara villig att ta studieuppehåll under mandatperioden då posten är arvoderad

Har stor insikt i postens åtaganden

Har stor insikt i Uppsalaekonomernas verksamhet

Har möjlighet att ägna minst 40h/vecka åt posten

Som sökande till en av de fyra ordföranderiposterna ser vi också gärna att du är bosatt i Uppsala med närområde. Detta då det kan uppstå situationer när du, i rollen som ordföranderist, snabbt behöver infinna dig på Borgen.

Har du fler frågor om posten? Tveka inte att höra av dig till sittande Vice ordförande med utbildningsansvar genom att maila vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com

Intervju med Christopher Lin, Vice ordförande med utbildningsansvar HT18-VT19

Vad gör du på din roll?

Jag skulle dela upp min roll i tre huvuddelar: Internt, Externt och Påverkan.

Det interna arbetet består av att sitta med i ordföranderiet och i styrelsen. Detta innebär att jag får vara med och besluta i den operativa verksamhet så väl som den strategiska. Jag tillsammans med styrelsen är ansvarig för föreningens verksamhet och ekonomi och får vara med att både leda förtroendevalda i föreningen men också föra föreningen framåt. Det kan vara allt ifrån att ta beslut om vilka nya projekt som ska genomföras till att bedriva utredningar om vilka delar av vår verksamhet som kan digitaliseras.

Det externa arbetet består främst av Kårsamverkan, U9 och övrig representation. I kårsamverkan arbetar man tillsammans med de andra kårerna i Uppsala om frågor som berör alla studenter vid Uppsala universitet. Du får alltså vara med och föra talan för 40 000 studenter, men också samarbeta med och få en förståelse för andra kårer i Uppsala! U9 är ett nätverk med de nio största ekonomföreningarna i Sverige, där man utbyter kunskap så väl som roliga minnen. Ett oerhört roligt tillfälle att få besöka andra föreningar runt om i Sverige och träffa liksinnande individer! Övrig representation kan vara att gå på andra föreningar och kårers baler, gå på sittning och äta lambskalle, hålla tal inför hundratals studenter som tar examen och uppleva kanonsalut under doktorspromotionen! Som utbildningsansvarig får man ta del av de studentikosa traditionerna!

Påverkansarbete består främst av att bedriva studiebevakning för de institutioner vi är kår för, att representera föreningen och studenter på alla nivåer i universitetet samt leda Strategiska utbildningsrådet, det högst beslutande organet i utbildningsfrågor. Att få representera samtliga ekonomstudenter i alla utbildningsrelaterade frågor är mäktigt att bara säga! Man utmanas och utvecklas oerhört i hur man ska kommunicera, beröra och realisera stora och viktiga frågor! Att påverka.

Vad krävs för att passa på din roll?

Ha viljan att lära sig, vara ansvarstagande och att våga!

Det är alltid bra att ha förkunskaper inför ett nytt arbete men jag vet personligen att så länge man faktiskt vill lära sig så kommer man kunna ta sig an rollen. I rollen kommer naturligtvis ett stort ansvar, vilket gör att man i många fall måste vara den som tar det där lilla extra ansvaret. Sist men inte minst så måste man våga lite! Som utbildningsansvar är du i många fall en ambassadör för föreningen, det är därför viktigt att våga uttrycka sina egna, studenters men också föreningens åsikter!

Vad är det bästa med din roll?

Jag kokar ned det bästa med min roll i tre ord: Variation, Flexibilitet och Osäkerhet (?).

En dag kan bestå av allt ifrån styrelsearbete och ordföranderifrågor, till att man diskuterar en komplex fråga med personer som innehar hög befattning på universitetet, från att åka ned till Lund med hela styrelsen till att få träffa ekonomer, jurister, teknologer …… och massa massa mer.

Jag tycker även om att min roll är väldigt flexibel. Jag får i många fall välja vad jag vill lägga fokus på under en dag. Vare sig det är en utredning eller en fråga. Även om du förväntas att delta på olika möten under en vecka så är posten i mångt och mycket flexibel.

Det finns även en osäkerhet i vardagen som jag tycker är spännande. Att inte riktigt veta om vad som kan dyka upp under dagen, eller vad för utmaningar som man kommer att ta sig an nästa dag gör arbetet lite roligare och spännande. För jag kan garantera att det kommer hända.

Varför ska man söka din post?

Frågan jag ställde mig själv som jag tror i slutändan var droppen som fick bägaren att rinna över: När i mitt liv kommer jag att få ta ett så stort ansvar som jag skulle få göra på denna post?

Min slutsats var att jag förmodligen inte ens på 10 år i min karriär skulle få sitta i en sådan position som jag gör idag. Visst vi är bara en studentkår för ekonomer av många andra. Men vi är även en studentkår med 44 förtroendevalda, 400 engagerade, 2500 medlemmar och en omsättning på 7 miljoner kronor. Och jag (du) får vara en av de som leder dessa.

Läs mer om…


Förtroendevald

De olika förtroendeposterna

Hur processen går till

Vakanta poster

Valberedningen

FAQ