Vice Ordförande med näringslivsansvar

Vice ordförande med näringslivsansvar (1 plats, 2 terminer)

    • Vice ordförande med utbildningsansvar väljs på vårstämman varje år
  • Notera att posten är arvoderad och kräver studieuppehåll under mandatperioden
    • Mandatperiod: 1 år med start 1 juli
    • Arvoderingsperiod: 1 augusti till 31 maj

Ordföranderiet är de som ansvarar för den dagliga verksamheten i föreningen och består av ordförande, vice ordförande, vice ordförande med näringslivansvar och vice ordförande med utbildningsansvar. Tillsammans leder ordföranderiet föreningens förtroendevalda och tar alla operativa beslut i föreningen. Detta kan innebära att utbilda, coacha och anordna interna aktiviteter så väl som att besluta kring projekt, samarbeten och nya initiativ.

Vad innebär posten?

Som vice ordförande med näringslivsansvar är man en del av ordföranderiet som är föreningens ledningsgrupp och består av ordförande, vice ordförande, vice ordförande med utbildningsansvar samt vice ordförande med näringslivsansvar. Tillsammans har de ansvar för föreningens operativa verksamhet och hanterar många frågor gällande projekt, event och andra aktiviteter.
Vice ordförande med näringslivsansvar ansvarar även för den övergripande kontakten med näringslivet och är ordförande i Näringslivsgruppen. Arbetsuppgifter som ingår är exempelvis att förhandla fram de årliga avtalen med föreningens samarbetspartners, ansvara för Uppsalaekonomernas prisbild och samtliga övriga avtal som skrivs med andra företag. Under året har vice ordförande med näringslivsansvar kontakt med ett 100-tal företag som är intresserade av marknadsföring etc. och ansvarar utöver detta för att samordna och koordinera näringslivsgruppens arbete, vara stöd och bollplank samt ge feedback till gruppens medlemmar.

Vice ordförande med näringslivsansvar är även en del av föreningens styrelse och medverkar på styrelsemöten varannan vecka under terminerna där strategiska frågor diskuteras och beslutas om. Utöver det tillkommer arbetsuppgifter såsom att driva utredningar och projekt som syftar att utveckla föreningen samt att represantera föreningen på olika företagsevent, både interna och externa.


Vem söker vi? Vem passar på posten?

Till vice ordförande med näringslivsansvar söker vi dig som är intresserad av näringslivet i stort, är bekväm i rollen som ledare och har god kommunikativ och analytisk förmåga. Du bör också känna till föreningen och dess fundament eftersom rollen innebär att hela tiden arbeta för föreningens bästa i både styrelsen och ordföranderiet.

Kvalifikationer

Har relevant erfarenhet från tidigare engagemang inom föreningen eller övriga erfarenheter som kan ses som meriterande

Har stor insikt i postens åtaganden

Har en framtidssyn för Uppsalaekonomerna

Har möjlighet att ägna minst 40h/vecka åt posten

Måste vara villig att ta studieuppehåll under mandatperioden

Som sökande till en av de fyra ordföranderiposterna ser vi också gärna att du är bosatt i Uppsala med närområde. Detta då det kan uppstå situationer när du, i rollen som ordföranderist, snabbt behöver infinna dig på Borgen.

Intervju med Aras Amin, Vice ordförande med näringslivsansvar HT17-VT18

Vad gör du på din post?

Uppgifterna varierar väldigt mycket vilket såklart är kul. Genom att leda Näringslivsgruppen får man möjligheten att lära sig väldigt mycket om att vårda och utveckla relationer, både med föreningens samarbetspartners samt andra företag. Man lär sig hur olika företag och branscher funkar samt vilka koncept som passar våra studenter bäst. I rollen ingår det även överlag att försöka skapa en dialog mellan studenter och företag.

Vad är det roligaste med din roll?

Att få lyssna på alla kloka idéer och tankar som kommer från kollegor i min omgivning och sedan försöka förverkliga dessa. Under min tid på denna post har många studentinitiativ kommit att bli verklighet vilket är fantastiskt.

Varför ska man söka till förtroendevald?

För att man får möjligheten att träffa massor av ambitiösa medlemmar och kollegor med ett enormt driv att vilja utveckla föreningen. Det finns så mycket jag har lärt mig, både om mig själv och andra under detta år som ingen skolbok i världen hade kunnat upplysa mig om .

Vad är ditt bästa tips inför ansökan?

Var tydlig med varför du söker posten. Det gör nog att man får större acceptans för vem man är och hur man svarar på frågor om det finns ett genomgående varför i allt man gör.

Läs mer om…


Förtroendevald

De olika förtroendeposterna

Hur processen går till

Vakanta poster

Valberedningen

FAQ