Vice ordförande i Marknadsföringsgruppen

Vice ordförande i Marknadsföringsgruppen (1 plats, 2 terminer)

  • Vice ordförande väljs på stämman varje termin och kliver sedan på som ordförande sin andra termin i MG

Vad innebär posten?
Marknadsgruppen är ett operativt organ vars primära uppgift är att marknadsföra föreningens projekt. Som vice ordförande eller ordförande för marknadsföringsgruppen ansvarar man för att tillsätta, vägleda och stötta MGs duktiga grafiker, filmskapare och fotografer samt för att hålla i gruppens interna möten som hålls varannan vecka, på vilka medlemmarna kan brainstorma, diskutera och utbyter kunskaper med varandra. Ordförande närvarar i föreningens utskottsgrupp som sammanträder varannan vecka och är föreningens kommunikatör med ansvar över föreningens sociala medier.
Under en vanlig dag kan dina arbetsuppgifter kretsa kring alltifrån publiceringar på UEs kanaler, såsom Snapchat, Instagram och LinkedIn till planering av möten, utbildningar och allmän rådfrågning och stöd.

Vem söker vi? Vem passar på posten?
Till posten som vice ordförande och senare ordförande i Marknadsföringsgruppen söker vi dig som besitter en god kommunikativ förmåga, är kreativ och en god ledare. Du bör även vara strukturerad i ditt arbete. ha intresse för grafisk design, videoredigering, fotografi och marknadsföring (tidigare kunskaper underlättar arbetet, men är inget krav) samt vilja utveckla föreningen via diverse utredningar och projekt inom Utskottsgruppen.

Kvalifikationer:
Har möjlighet att ägna minst 15h/vecka åt posten

Har insikt i postens åtaganden

Har stort intresse för  utskottets verksamhetsområde

Har goda kunskaper inom marknadsföring och grafisk design (exempelvis Photoshop)

Är ordinarie medlem i Uppsalaekonomerna

Har du fler frågor om posten? Tveka inte att höra av dig till Marknadsföringsgruppen genom att maila mg@uppsalaekonomerna.com

Intervju – Theo Örtengren, Ordförande i Marknadsföringsgruppen VT18

Vad är det roligaste med din roll?
Att få träffa många delar av föreningen och leda en så härlig grupp inom ett ämne som man tycker är kul!

Vad är den största utmaningen med din post?
Att planera hela föreningens skapandeprocess med god framförhållning så alla projekt får så god tid på sig som möjligt.

Varför borde man söka just din post? Varför borde man söka till förtroendevald?
För att man får medverka i så många projekt! Att vara förtroendevald är mitt bästa beslut i Uppsala, för man får träffa otroligt många härliga och sociala vänner och tillsammans jobba för att göra världens bästa förening ännu bättre. I slutändan vill man inte minnas sin studietid som en tid då man kollade på serier och pluggade, det är människorna man träffar och stunderna man har med dessa som man vill ta med sig.

Vad är ditt bästa tips inför intervju alt. Stämma?
Att var nervös är normalt, det betyder att man vill något! Kom väl förberedd och kom ihåg att det inte är så allvarligt att prata inför lite vänner, så kommer allt gå galant!

Läs mer om…


Förtroendevald

De olika förtroendeposterna

Hur processen går till

Vakanta poster

Valberedningen

FAQ