Vice ordförande i Internationella Utskottet

Vice ordförande i Internationella utskottet (1 plats, 2 terminer)

  • Vice ordförande väljs på stämman varje termin och kliver sedan på som ordförande under sin andra termin på posten.

Arbetsuppgifter:

Internationella utskottet leds av en ordförande och en vice ordförande som ansvarar för att sammanställa utskottets budget samt att arrangera och hålla i utskottsmöten. Utöver det ansvarar de för utskottets projektgrupper som arrangerar föreningens internationella projekt såsom karriärsresor, workshops och gästföreläsningar, där det internationella näringslivet ligger i fokus. Dessutom ingår tillsättningar av projektgrupper, uppstartsmöten, löpande coachning samt dokumentation i arbetsuppgrifterna. Som Vice ordförande (och Ordförande) kommer du agera som ett bollplank för utskottets projektgrupper. Internationella utskottet är också en del av föreningens utskottsgrupp (UG), där utskottets ordförande deltar på UG-möten varannan vecka under terminerna och diskutera föreningens verksamhet.

Vem söker vi? Vem passar på posten?

Till posten som vice ordförande och senare även ordförande i Internationella utskottet söker vi dig som besitter en god problemlösningsförmåga, är kreativ och en god ledare. Du bör även vara strukturerad i ditt arbete och ha ett intresse för en internationell karriär. Du ska även ha ett intresse av att utveckla föreningen genom att driva utredningar och projekt i Utskottsgruppen.

Kvalifikationer:

Har möjlighet att ägna minst 15h/vecka åt posten

Har insikt i postens åtaganden

Har stort intresse för utskottets verksamhetsområde

Är ordinarie medlem i Uppsalaekonomerna

Har du fler frågor om posten? Tveka inte att höra av dig till Internationella utskottet genom att maila internationellautskottet@uppsalaekonomerna.com

Intervju – Emil Källqvist, Vice ordförande Internationella utskottet VT18

Hur skulle du beskriva din roll?

Som vice ordförande har jag tilldelats hela ansvaret (utom budgetansvar) för ungefär hälften av utskottets projekt. Uppdragen är varierande och kan handla om allt mellan bollande av idéer angående företagsbesök i New York under ett möte, eller intervjuer med potentiella kandidater inför nästa projekt. Jag representerar Uppsalaekonomerna och Internationella utskottet på workshops och andra evenemang, i och utanför Sverige. Medan jag bygger mitt eget internationella nätverk får jag även ta emot intressanta besökare till utskottets öppna utskottsmöten! I stort får jag alltså lära mig mer om att driva projektgrupper, hålla öppna intressanta utskottsmöten samt representera kåren!

Vad är det roligaste med din roll?

Variationen på mina ansvarsområden och även kontakten med omvärlden.

Varför borde man söka just din post?

Sjukt tung merit som öppnar många dörrar! Specifikt för internationella utskottet är möjligheten att skapa ett nätverk utanför Sverige.

Vad är ditt bästa tips inför stämman?

Öva på ditt tal med vänner som kan ge dig feedback. Tänk också på att förbereda eventuella svar på de frågor som kan komma att dyka upp!

Läs mer om…


Förtroendevald

De olika förtroendeposterna

Hur processen går till

Vakanta poster

Valberedningen

FAQ