Vice ordförande i Finansutskottet

Vice ordförande i Finansutskottet (1 plats, 2 terminer)

  • Vice ordförande väljs på stämman varje termin och kliver sedan på som ordförande sin andra termin i utskottet

Vad innebär posten?

Som vice ordförande och senare ordförande i Finansutskottet ansvarar man för att sammanställa utskottets budget, planera och hålla i intressanta utskottsmöten var tredje vecka samt att agera stöd åt utskottets projektgrupper som arrangerar föreningens finansrelaterade projekt såsom gästföreläsningar, företagsbesök och karriärsresor. Dessutom ingår tillsättningar av projektgrupper, uppstartsmöten, löpande coachning samt dokumentation. Ordförande närvarar även i föreningens utskottsgrupp som sammanträder varannan vecka.

Vem söker vi? Vem passar på posten?

Till posten som vice ordförande och senare ordförande i Finansutskottet söker vi dig som är strukturerad, besitter en god problemlösningsförmåga och är en god ledare. Du är orädd för att ta kontakt med nya människor, motiverar dina projektgrupper och har en stor vilja att utveckla föreningen! Förkunskaper inom finans är inget krav, utan intresse för branschen är tillräckligt.

Kvalifikationer:

Har möjlighet att ägna minst 15h/vecka åt posten

Har insikt i postens åtaganden

Har stort intresse för utskottets verksamhetsområde

Är ordinarie medlem i Uppsalaekonomerna

Har du fler frågor om posten? Tveka inte att höra av dig till Finansutskottet genom att maila finansutskottet@uppsalaekonomerna.com

Intervju – Elin Nilsson, vice ordförande i Finansutskottet HT18

Vad är den största utmaningen med din post?

Att ta en ledarroll och alltid vilja kunna svara på projektgruppers frågor, samtidigt som det är väldigt roligt och utvecklande. Det är även viktigt att ha respekt för att posten kommer att vara relativt tidskrävande och man måste kunna planera sin tid väl.

Varför borde man söka just din post? Varför borde man söka till förtroendevald?

För att man är finansintresserad, vill få chansen att jobba med grymma projekt och komma i kontakt med näringslivet. Som förtroendevald blir du del av en fantastisk gemenskap i världens bästa förening och vi gör massor av roliga saker ihop utöver föreningsarbetet!

Vad är ditt bästa tips inför intervju alt. stämma?

Var påläst om vad posten innebär, var inte rädd att boka in ett möte med oss sittande förtroendevalda och ställ alla frågor du kan tänka dig. Om du vet vad du söker, varför du söker och vad du vill göra med posten så är du redo för intervju och stämma!

Läs mer om…


Förtroendevald

De olika förtroendeposterna

Hur processen går till

Vakanta poster

Valberedningen

FAQ