Verksamhetsplan HT20-VT20

Föreningen Uppsalaekonomernas verksamhetsplan för HT20-VT20 är nu fastställd och publicerad. Denna illustrerar vilka fokusområden som prioriteras under verksamhetsåret samt konkretiserar hur förening kommer arbeta med dessa. Verksamhetsplanen är upplagd under ”Om oss – Styrdokument”.

Rubrikerna för verksamhetsplanen är ”Utbildning”, ”Företagsevenemang”, ”Miljömässig hållbarhet”, ”Ekonomisk hållbarhet” och ”Inkludering”.

Föreningen Uppsalaekonomernas verksamhetsplan HT20-VT21