Uppsalaekonomernas mentorskapsprogram

Vad är ett mentorskapsprogram?

Att starta ett mentorskapsprogram är något som flera styrelser i Uppsalaekonomerna har diskuterat över tid. Den 16/12-20 fattade sittande styrelse det slutgiltiga beslutet att äntligen göra idén till verklighet. Efter ytterligare arbete med programmets innehåll och dess administration har vi den stora glädjen att – för första gången någonsin – lansera Uppsalaekonomernas Mentorskapsprogram under höstterminen 2021. 

Mentorskapsprogrammet är ett nätverk som finns till för att våra medlemmar ska ges en chans för vägledning under sina studier och i uppstarten av sin karriär. Nätverket leds av två stycken nätverksledare som administrerar och leder programmet, samt  samordnar aktiviteter för programmets mentorer och adepter. Mentorskapsprogrammet syftar huvudsakligen till att skapa följande värden:

  • Vägledning och inspiration för studenter
  • Nätverkande för såväl mentorer som adepter 

Utöver en värdefull kontakt får du som deltagare möjlighet att delta på unika event, något vi tror att både du som mentor och adept kommer ha stor glädje av!

Hur blir man adept?

  • Du är medlem i Föreningen Uppsalaekonomerna
  • Du åtar dig att vara en del av programmet under ett år (två terminer)
  • Du har möjlighet att träffa mentorn i Uppsala två gånger per termin*

*  Beroende på smittläge och överenskommelse med mentor.

Hur blir man mentor?

  • Du har tagit examen för mer än fem år sedan
  • Du har en koppling till Uppsala universitet eller Uppsala som stad
  • Du åtar dig att delta på info-/mingelkväll en gång per termin
  • Du har möjlighet att träffa adepten i Uppsala minst två gånger per termin*
  • Du åtar dig ett års (två terminer) mentorskap åt en eller fler adepter

*  Beroende på smittläge och överenskommelse med adept.

 

Hur söker jag till Mentorskapsprogrammet?

Under Tillsättningsperiod #3 (22:a – 29:e mars) kommer vi öppna ansökan till att bli Nätverksledare för Uppsalaekonomernas Mentorskapsprogram. Ansökan till att bli adept/mentor öppnar senare under våren.