Styrelsen

Styrelsen är, förutom föreningsstämman, det högst beslutande organet. Styrelsen är ytterst ansvarig för att planera, samordna och leda föreningens verksamhet med fokus på långsiktig och strategisk utveckling. Detta görs bland annat genom utredningar om föreningens nuvarande och framtida verksamhet, för att se till att Uppsalaekonomerna ständigt ligger i framkant. Styrelsens jobb innefattar också att tillsätta vissa förtroendevalda, så som projektledare för KD, IT-ansvarig och Företagsgruppen. Styrelsen utgörs av Ordföranderiet, fyra styrelseledamöter, skattmästare och sekreterare.

Styrelseledamöternas ansvarsområden är:

Alumniansvar – har ansvar för att vara länken mellan nuvarande Uppsalaekonomer och vårt alumninätverk. Ledamoten med alumniansvar hjälper bland annat till att få alumner att komma tillbaka och föreläsa för studenter inom diverse projekt.

Utbildningsansvar – har ansvar för att arbeta med studiebevakningen på en strategisk nivå. Ledamoten sitter med i strategiska utbildningsrådet.

Styrelseledamot – Två styrelseledamöter arbetar 100% strategiskt med att utveckla föreningens verksamhet genom olika utredningar och projekt.

Sekreteraren – ansvarar för att protokollföra styrelse- och UG-möten samt föreningstämman. Sekreteraren ansvarar också för utredningar och projekt i styrelsen och deltar på samtliga aktiviteter som styrelsen gör.

Har du några frågor – tveka inte med att kontakta oss. Du når oss enklast på vår gemensamma mailadress styrelsen@uppsalaekonomerna.com eller separata mail eller telefonnummer (se rutan Kontakta oss).