Skattmästeriet

Skattmästeriet är ett av föreningens operativa organ och ansvarar för föreningens ekonomi. Skattmästeriet erbjuder varierande arbetsuppgifter samtidigt som du får en god inblick i föreningens arbete och samtliga projekt.

I praktiken så ansvarar skattmästeriet för den löpande redovisningen, föreningsbudgeten samt att föreningens räkningar blir betalda i tid och att faktureringen sköts utan anmärkning. Vid räkenskapsårets slut upprättar Skattmästeriet dessutom ett komplett årsbokslut för föreningen.

Skattmästeriet består av Skattmästare och en vice Skattmästare. Mandatperioden för Skattmästeriet är på ett år och tillsättningen sker på terminsbasis. Du sitter alltså först en termin som Vice Skattmästare för att komma in i rutinerna och därefter en termin som Skattmästare. Första terminen som Vice Skattmästare är en inlärningsperiod där Skattmästaren finns som stöd.

Som Vice Skattmästare sitter du även med i föreningens utskottsgrupp (UG). Som skattmästare sitter du med i styrelsen som styrelseledamot och har som ansvar att bidra med finansiella rapporter till stöd inför beslut.

Är du intresserad av att skaffa bredare ekonomiska kunskaper eller om du i framtiden vill arbeta med redovisning eller revision är skattmästarposten en perfekt inkörsport. Du får praktiskt erfarenhet som kompletterar din utbildning och det ger dig ett försprång inför arbetslivet.

Om du vill veta mer om oss och vårt arbete är du välkommen att hälsa på när som helst!