Skattmästeriet

Skattmästeriet är ett av föreningens operativa organ som ansvarar för föreningens ekonomi. Skattmästeriet erbjuder varierande arbetsuppgifter samtidigt som man får en god inblick i föreningens arbete och samtliga projekt.

I praktiken så ansvarar Skattmästeriet för den löpande redovisningen, föreningsbudgeten, att föreningens räkningar blir betalda i tid och att faktureringen sköts utan anmärkning. Vid räkenskapsårets slut upprättar Skattmästeriet dessutom ett komplett årsbokslut för föreningen.

Skattmästeriet består av Skattmästare och en Vice Skattmästare. Mandatperioden för Skattmästaren är på ett år och tillsättningen sker på vårterminen. Skattmästaren sitter som arvoderad och tar uppehåll från studierna under mandatperioden. För Vice Skattmästare är mandatperioden en termin och tillsättningen sker på terminsbasis.

Som Vice Skattmästare sitter du med i föreningens utskottsgrupp (UG). Som Skattmästare sitter du med i styrelsen som styrelseledamot och har som ansvar att bidra med finansiella rapporter till stöd inför beslut och tillsammans med resterande styrelse arbeta strategiskt för att utveckla föreningen genom diverse utredningar och projekt.

Om du är intresserad av att skaffa bredare ekonomiska kunskaper eller i framtiden vill arbeta med redovisning eller revision är Skattmästeriet en perfekt inkörsport. Du får praktiskt erfarenhet som kompletterar din utbildning och ger dig ett försprång inför arbetslivet.

Om du vill veta mer om oss och vårt arbete är du välkommen att hälsa på när som helst, på Borgens övervåning finns vårt kontor!