Marknadsföringsgruppen

Är du kreativ och brinner för marknadsföring?

Marknadsföringsgruppen (MG) är ett operativt organ inom Uppsalaekonomerna som ansvarar för allt marknadsföringsmaterial som publiceras av Uppsalaekonomerna. Oavsett om det är en gasque, en idrottsturnering eller ett företagsbesök är det alltså MG-medlemmarna som står bakom marknadsföringen.

Marknadsföringsgruppen är ett gäng kreativa studenter med intresse för grafisk design, filmskapande, fotografering och strategiskt tänkande. Gruppen består av ca 20 personer som arbetar i ett nära samarbete med de andra utskotten.

Utöver projekten har vi möten där alla marknadsförare samlas för att lära sig av varandra, byta idéer och diskutera strategier för att tillsammans kunna utvecklas och förbättra föreningens marknadsföring. Vi anordnar utbildningar i de redigeringsprogram vi använder oss av så att marknadsföringen håller så hög nivå som möjligt. Vi arrangerar även ett MG-Event en gång per termin för att visa övriga medlemmar vilka vi är och vad vi gör.

Om oss

Marknadsföringsgruppen har en ordförande och en vice ordförande som har ansvar över gruppen, mötena som hålls var tredje vecka och ansvar över allt material som publiceras av Uppsalaekonomerna. Ordförande är också föreningens kommunikatör och har ansvar godkännandet av material innan det ska publiceras. Vice ordförande har hand om tillsättningen av MG-medlemmar på de olika projekten.

Varje termin söker Marknadsföringsgruppen nya medlemmar. Vi hoppas att vi får träffa dig nästa termin!