IT

IT-ansvarig ser till att föreningens system och tekniska uppbyggnad fungerar. Arbetsuppgifterna är varierande och består till stor del av administrativt arbete. 

Posten är en av de få som söks hos styrelsen, på grund av dess specifika kompetenskrav. Det krävs en del underhållsarbete för hemsidan genom Word Press. Eftersom det är IT som har hand om mailutskick så blir posten en förlängd hand till andra avdelningar inom UE. Utöver ansvarsområden som hemsidan, mailutskick och Borgens interna system sitter IT-ansvarig i Utskottsgruppen som hjälpmedel och kompetens till föreningens utskott.

Om du frågor gällande posten eller dess ansvarsområden: tveka inte att höra av dig via mail eller telefon (se rutan kontakta oss)!