Föreningslokalen Borgen

Intendent

Intendenten är ansvarig för Uppsalaekonomernas föreningslokal, Borgen och ansvarar därmed för det löpande arbetet med exempelvis nya inköp, trivsel och möblering. Intendenten ansvarar för allt som berör Borgen och hur det kan bli en trivsam miljö för alla medlemmar. Intendenten ansvarar även för medlemsrelaterade projekt, exempelvis After School. Intendenten agerar även kontaktperson mellan Ekonomikum och Uppsalaekonomernas olika projektgrupper.

Posten är en av föreningens förtroendeposter. Om du har några frågor om vad posten innebär eller har du några idéer till hur Borgen kan utvecklas och bli bättre, hör gärna av dig via mail eller telefon. Eller varför inte komma in på kopp kaffe på Borgen?