Företagsgruppen

Företagsgruppen (FTG) har två huvudsakliga arbetsuppgifter. Främst ansvarar FTG för att förvalta och utveckla kontakten med föreningens samarbetspartners.

Den andra delen av FTG:s arbete är att skapa och bibehålla kontakter med företag i syftet att förbättra nuvarande föreningsprojekt och underlätta möjligheterna att starta nya intressanta projekt. Vi jobbar med att hitta en bredd på företag som ska matcha det Uppsalaekonomernas medlemmar efterfrågar.

Vill du som projektmedlem höra av dig till någon av våra samarbetspartners? Eller har du ett tips på företag som kan tänkas vilja träffa Uppsalaekonomerna?

Hör då av dig till oss! Det gör du enklast genom att skicka ett mail till

foretagsgruppen@uppsalaekonomerna.com