Finansutskottet

Finansutskottet vänder sig till alla som är intresserade av, eller nyfikna på, finans. I utskottet ansvarar vi för alla Uppsalaekonomernas finansrelaterade projekt. Dessa inkluderar föreläsningar, studiebesök och workshops om allt från hur det är att jobba inom investment banking, vad fondbolag arbetar med och tips för din första investering.

Deltagande i Finansutskottet blir därför ett suveränt sätt att fördjupa sina kunskaper om finansiella sektorn och hur det är att jobba inom den. Vi strävar efter att alla våra aktiviteter ska ha ett stort värde och en gedigen relevans för alla som engagerar sig hos oss, oavsett vilken termin du studerar och om du är engagerad på liten eller stor skala. Så om du har funderat på att jobba med finans, eller om du undrar vad som överhuvudtaget försiggår i den världen så vill vi både ge dig verktygen för, och vara språngbrädan ut i, finansvärlden.

Utskottsmöten

Finansutskottets möten kommer ske digitalt under vårterminen (se facebook för datum). Till varje möte har vi ett nytt tema och ofta gästas vi av en intressant gäst som rör sig inom finansvärlden. Ibland kommer även Uppsalaekonomerna Asset Management (UEAM) och hälsar på. Varken anmälan eller ämnesspecifika kunskaper krävs på förhand, så det är ett utmärkt sätt att knyta en första kontakt med oss. Hoppas vi ses där!

Om oss

Finansutskottet har, utöver sina projektgrupper för sina event en ordförande och en vice ordförande som har övergripande ansvar för utskottet och dess projekt. Deras arbetsuppgifter innefattar bland annat att vägleda projektgrupperna och förmedla utskottets verksamhet till medlemmarna genom olika typer av möten och evenemang. 

Har du några frågor om oss, utskottet, våra projekt eller annat – tveka inte att kontakta oss. Vi svarar gärna på alla frågor och funderingar du kan tänkas ha. Du når oss enklast via finansutskottet@uppsalaekonomerna.com eller via telefon. Hoppas vi ses i höst!

Projekt

 • Alumnimiddagen

  Deltagarna får under avslappnade former träffa intressanta och engagerade alumner från olika delar av näringslivet över en middag på nation. Under en kväll ger alumnerna bl.a. tips om hur de har gått till väga för att utvecklas i sina karriärer och kvällen ger dig stor möjlighet att knyta kontakter och ställa frågor.

  Kontakt: alumnimiddagen@uppsalaekonomerna.com

 • Day at the Office

  Under en heldag i Stockholm får man i projektet besöka flera finansrelaterade företag. Under dagen får ett 20-tal studenter lära känna företagens olika verksamheter och en chans att knyta kontakter. Tidigare år har bl.a. CITIgroup, Royal Bank of Scotland, Söderberg & Partners samt PwC besökts. Besöket sker normalt sett i början av maj.

  Kontakt: day.at.the.office@uppsalaekonomerna.com

 • Equal March

  I samarbete med Näringslivsutskottet arrangeras detta event på internationella kvinnodagen den 8:e mars med syfte att belysa problematiken kring att män och kvinnor fortfarande behandlas olika i många branscher. Dagen kommer att innehålla föreläsningar och workshops tillsammans med personer som på olika sätt inspirerar studenter, och för att arbeta mot ett mer jämställt arbetsliv och samhälle. Dagen avslutas med en sittning på nation.
  Under Equal March VT20 gästades vi av representanter från Grant Thornton, Karin Schreil, VD på IT-bolaget Evry samt ekonomi PT:n Mia Ingelström.

  Kontakt: equalmarch@uppsalaekonomerna.com

 • StatEcon

  Projektet riktar sig främst till statisk- eller nationalekonomistuderande som under en heldag i Stockholm får besöka flertalet statistikrelaterade företag. Ett 20-tal studenter får under dagen lära känna företagens olika verksamheter och få en chans att knyta kontakter. Tidigare år har bland annat Riksbanken och Statistiska Centralbyrån besökts. Projektet går normalt sett av stapeln mot slutet av varje termin.

  Kontakt: statecon@uppsalaekonomerna.com

 • London Banking Week

  Under en vecka i London besöker ett 20-tal studenter banker och andra finansrelaterade företag. Resan vänder sig till de som är intresserade av att göra en internationell karriär inom finanssektorn. Tidigare år har bl.a. Goldman Sachs, Credite Suisse, Deutsche Bank samt BNP Paribas besökts. Resan går normalt sett av stapeln första veckan i oktober.

  Kontakt: londonbankingweek@uppsalaekonomerna.com

 • Women's Career Day

  Projektet är riktat mot alla som identifierar sig som tjejer och som under en dag får besöka olika finansrelaterade företag i Stockholm. Ett 20-tal studenter har möjligheten att lära känna företagens olika verksamheter och chans att knyta kontakter. Tidigare år har man bl.a. besökt Goldman Sachs, Nordea Sustainable Finance, Carnegie, Investor, Öhman samt EQT. Besöket sker normalt sett i början av december.

  Kontakt: womenscareerday@uppsalaekonomerna.com

 • Aktietävlingen

  Med debut VT20 införde finansutskottet en ny årlig aktietävling för föreningens medlemmar. Tävlingen riktar sig både mot dig som är rutinerad inom aktiehandel och dig som aldrig handlat med aktier tidigare. Projektets ambition är att ge lärdom om aktiehandel samtidigt som medlemmarna har chans att vinna fina priser.

  Kontakt: aktietavling@uppsalaekonomerna.com

 • Brudar & Börs

  Under hösten 2020 startades ett nytt projekt – Brudar & Börs. Eventet riktar sig till dig som identifierar dig som kvinna och som vill lära dig om investeringar på en grundläggande nivå. Vill du börja investera men inte riktigt vet hur du ska komma igång? Är du nyfiken på hur man sparar på bästa sätt och hur man kan ta första klivet in på börsen? Välkomna till Brudar & Börs!

  Kontakt: finansutskottet@uppsalaekonomerna.com

 • UEAM - Uppsalaekonomerna Asset Management

  Uppsalaekonomerna Asset Management är en del av Finansutskottet med uppgift att förvalta en del av Uppsalaekonomernas likvida medel. Förvaltningen innebär att de aktivt förvaltar en värdepappersportfölj samt tre långsiktiga fonder. Syftet är att öka kunskaperna inom aktieanalys, värdepappershandel och portföljförvaltning, bli attraktivare hos arbetsgivare och på sikt generera intäkter till föreningen.

  Gruppen består av två portföljförvaltare, fem aktieanalytiker och en riskanalytiker. Portföljförvaltarna har det övergripande ansvaret och tar det slutgiltiga beslutet vid köp eller sälj av en aktie. Aktieanalytikerna producerar djupgående aktieanalyser och tar fram beslutsunderlag för transaktioner, såväl försäljning av befintligt innehav som köp av nya innehav. Riskanalytikerns roll innebär att kritiskt granska de förslag aktieanalytikern lägger fram både utifrån den enskilda investeringens för- och nackdelar, men också hela portföljens perspektiv.

  Gruppen träffas på veckobasis för att diskutera potentiella investeringar samt gå igenom och utvärdera de bolag som har analyserats. Analysen av företag grundar sig på fundamental analys. Det innebär en utvärdering av bolagets historiska utveckling och dagsläge för att försöka prognostisera den framtida utvecklingen. Vidare kartläggs företagets verksamhet, ledning, konkurrenter, framtidsutsikter med mera. Detta kompletteras med en värdering av aktien, vilken mynnar ut i en riktkurs och en slutgiltig bedömning.

  Uppsalaekonomerna Asset Management söker varje termin nya tillskott som har ett intresse för aktier, önskar lära sig mer samt hjälpa gruppen att utvecklas vidare. Håll utkik på hemsidan efter kommande ansökningsperioder och passa på att träffa oss när vi besöker Finansutskottets möten!

  Kontakt: ueam@uppsalaekonomerna.com