Finansutskottet

Finansutskottet vänder sig till alla som är intresserade av, eller nyfikna på, finans. I utskottet ansvarar vi för alla Uppsalaekonomernas finansrelaterade projekt. Dessa inkluderar föreläsningar, studiebesök och workshops om allt från hur det är att jobba inom investment banking, vad fondbolag gör till CV- och intervjuteknik. 

Deltagande i Finansutskottet blir därför ett suveränt sätt att fördjupa sina kunskaper om finansiella sektorn och hur det är att jobba inom den. Vi strävar efter att alla våra aktiviteter ska ha ett stort värde och en gedigen relevans för alla som engagerar sig hos oss, oavsett vilken termin du studerar och om du är engagerad på liten eller stor skala. Så om du har funderat på att jobba med finans, eller om du undrar vad som överhuvudtaget försiggår i den världen så vill vi både ge dig verktygen för, och vara språngbrädan ut i, finansvärlden.

Utskottsmöten

Finansutskottets möten äger rum var tredje måndag 16-17 (se facebook för datum). Till varje möte har vi ett nytt tema eller en ny gäst. Ibland kommer även Uppsalaekonomerna Asset Management (UEAM) och hälsar på. Varken anmälan eller ämnesspecifika kunskaper krävs på förhand, så det är ett utmärkt sätt att knyta en första kontakt med oss. Hoppas vi ses där!

Om oss

Finansutskottet har, utöver sina projektgrupper för sina event en ordförande och en vice ordförande som har övergripande ansvar för utskottet och dess projekt. Ordförandes och Vices uppgifter består av vägleda projektgrupperna och förmedla utskottets verksamhet till medlemmarna genom uppstartsmöten, avstämningsmöten och utskottsmöten. Ordförande har även budgetansvar och är ansvarig för utskottsbudgeten.

Ordförande är ansvarig för budgeten och har övergripande ansvar för hela utskottet. Utöver detta så är deltar ordföranden i UG (utskottsgruppen) samt ansvarar för utskottsmötena hos utskottet.

Vice Ordförande är ansvarig för att coacha en handfull projektgrupper och dessa bestäms av vilken termin man kliver på. Utöver detta så sitter Vice Ordförande med i MUM (mål- och utvecklingsmöten) som har fokus på personlig utveckling på flertalet områden samt ledarskap.

Har du några frågor utskottet, våra projekt eller annat – tveka inte på att kontakta oss. Du når oss enklast via finansutskottet@uppsalaekonomerna.com eller via telefon!

Projekt

 • Alumnimiddagen

  Deltagarna får under avslappnade former träffa intressanta och engagerade alumner över en middag på nation. Under en kväll ger alumnerna bl.a. tips om hur de har gått till väga för att utvecklas i sina karriärer och det finns chans att ställa mycket frågor under denna kväll. Middagen sker normalt sett i slutet av vårterminen.

  Kontakt: alumnimiddagen@uppsalaekonomerna.com

 • Day at the Office

  Under en heldag i Stockholm får man i projektet besöka flera finansrelaterade företag. Under dagen får ett 20-tal studenter lära känna företagens olika verksamheter och en chans att knyta kontakter. Tidigare år har bl.a. CITIgroup, Royal Bank of Scotland, Söderberg & Partners samt PwC besökts. Besöket sker normalt sett i början av maj.

  Kontakt: day.at.the.office@uppsalaekonomerna.com

 • Equal March

  I samarbete med Näringslivsutskottet arrangeras detta event på internationella kvinnodagen den 8:e mars med syfte att belysa problematiken kring att män och kvinnor fortfarande behandlas olika i många branscher. Dagen kommer att innehålla föreläsningar och workshops tillsammans med personer som på olika sätt inspirerar studenter, och för att arbeta mot ett mer jämställt arbetsliv och samhälle. Dagen avslutas med en sittning på nation.

  Under Equal March VT18 gästades vi av Annika R. Malmberg, Allbright, Karriärpodden samt Birgitta Ohlsson!

  Kontakt: equalmarch@uppsalaekonomerna.com

 • StatEcon

  Projektet riktar sig främst till statisk- eller nationalekonomistuderande som under en heldag i Stockholm får besöka flertalet statistikrelaterade företag. Ett 20-tal studenter får under dagen lära känna företagens olika verksamheter och få en chans att knyta kontakter. Tidigare år har bland annat Riksbanken och Statistiska Centralbyrån besökts. Projektet går normalt sett av stapeln mot slutet av varje termin.

  Kontakt: statecon@uppsalaekonomerna.com

 • London Banking Week

  Under en vecka i London besöker ett 20-tal studenter banker och andra finansrelaterade företag. Resan vänder sig till de som är intresserade av att göra en internationell karriär inom finanssektorn. Tidigare år har bl.a. Goldman Sachs, Credite Suisse, Deutsche Bank samt BNP Paribas besökts. Resan går normalt sett av stapeln första veckan i oktober.

  Kontakt: londonbankingweek@uppsalaekonomerna.com

 • Women's Career Day

  Projektet är riktat mot alla som identifierar sig som tjejer och som under en dag får besöka olika finansrelaterade företag i Stockholm. Ett 20-tal studenter har möjligheten att lära känna företagens olika verksamheter och chans att knyta kontakter. Tidigare år har man bl.a. besökt Goldman Sachs, Nordea Sustainable Finance, Carnegie, Investor, Öhman samt EQT. Besöket sker normalt sett i början av december.

  Kontakt: womenscareerday@uppsalaekonomerna.com