Vårstämma 2021

KALLELSE VÅRSTÄMMA 2021
Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till ordinarie vårstämma 2021. Kallelsen kompletteras med kandidaturer till aktuella förtroendeposter, motioner och propositioner.

Kallelsen i sin helhet hittar du här.

Datum: Onsdagen den 21 april 2021
Tid och plats: TBA

Föredragningslista:
§1 Föreningsstämmans öppnande
§2 Val av föreningsstämmans ordförande
§3 Val av föreningsstämmans sekreterare
§4 Val av två justerare
§5 Val av två rösträknare
§6 Val av en observatör
§7 Föreningsstämmans stadgeenliga utlysande
§8 Godkännande av föredragningslistan
§9 Godkännande av stämmoprotokoll från Extrastämma 2020-12-01
§10 Frågor från föreningens medlemmar
§11 Uppsalaekonomernas ordförande informerar
§12 Propositioner
§13 Motioner
§14 Val av revisor
§15 Val av inspektor
§16 Val av förtroendeposter
§17 Röstresultat
§18 Meddelanden
§19 Övriga frågor
§20 Föreningsstämmans avslutande

Varmt välkomna!

Föreningen Uppsalaekonomernas styrelse,
Erik Baehre, Lisa Fälth, Vilhelm Westberg, Olivia Andersson, Emi Holmberg,
Louise Pettersson, Hanna Olai, Ida Åström, Linnea Frizell, Saga Ryttegård

Följande kandidater har nominerats av valberedningen till vårstämman 21/4 2021

Ordförande (1 plats, 2 terminer)

Daniel Busk

Vice ordförande (1 plats, 2 terminer)

Amanda Höök

Vice ordförande med näringslivsansvar (1 plats, 2 terminer)

Sara Asperheim

Vice ordförande med utbildningsansvar (1 plats, 2 terminer)

Vakant

Sekreterare (1 plats, 1 termin)

Elin Voksepp

Skattmästare (1 plats, 2 terminer)

Roy Österborg

Vice skattmästare (1 plats, 1 termin)

Fredrik Knutsson

Daniel Tanta

Vice ordförande Eventutskottet (1 plats, 2 terminer)

Henrik Petersson

Matilda Plyhr

Saga Kronborg

Vice ordförande Välkomstutskottet (1 plats, 2 terminer)

Greta Jenset Petrén

Thea Färnstrand

Vice ordförande Finansutskottet (1 plats, 2 terminer)

Johanna Steiner

Tuva Löfving

Vice ordförande Idrottsutskottet (1 plats, 2 terminer)

Louise Runsten

Vice ordförande Internationella utskottet (1 plats, 2 terminer)

Albin Östervall

Vice ordförande Näringslivsutskottet (1 plats, 2 terminer)

Michaela Mattsson

Vice ordförande Utbildningsutskottet (1 plats, 2 terminer)

Vakant

Vice ordförande Marknadsföringsgruppen (1 plats, 2 terminer)

Jessica Lambeck

Felicia Frisk

Karl Krusell

Vendela Jurland

Redaktör Reversen (1 plats, 2 terminer)

Vakant

Vice ordförande Valberedningen (1 plats, 2 terminer)

Stephanie Zackrisson

Caroline Hallberg

Valberedningsledamot (1 plats, 1 termin)

Axel Gullikson

Intendent (1 plats, 1 termin)

Kani Hamasdi