Vårstämma 2020

Vårstämma 2020-04-21

Den 21:a april hade föreningen vårstämma, protokollet från denna är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.

Har du åsikter om något från föreningenstämma eller det som styrelsen utöver detta tar upp? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!