Värdegrund

Öppenhet

Uppsalaekonomerna är öppen för alla studenter oavsett vem du är och var du kommer ifrån.

Alla medlemmar har rätt att synas och ta plats.

Respekt

Inga idéer är dåliga och inga frågor är dumma. Uppsalaekonomer agerar respektfullt mot varandra, externa parter och föreningens verksamhet.

Alla är lika mycket värda och behandlas lika i föreningen.

Gemenskap

Uppsalaekonomer stöttar varandra, lyssnar på varandra samt arbetar för att alla ska känna sig delaktiga.

Uppsalaekonomerna ger dig vänner för livet.

Framåtanda

Uppsalaekonomer strävar alltid efter att utveckla sig själva genom att ta sig an nya utmaningar.

Uppsalaekonomerna ligger i framkant.