Vakanta förtroendeposter

Vakanta poster:

Sekreterare

Vice Ordförande i Utbildningsutskottet

Intendent

Projektledare för Kontaktdagarna – budgetansvar

Ansökningsprocessen för ”Vakanta poster

(Gäller först inför Extrastämma #2)

Ansökningen till den vakanta posten står öppen i minst 14 dagar från och med det att posten annonserats på denna sida. Samtliga personer som skickat in en ansökan kommer kallas till intervju med valberedningen. När minst en kandidat står nominerad till stämman meddelas styrelsen om att en kallelse till extrastämma (alternativt styrelsemöte beroende på post) ska skickas ut. Det är på stämman det beslut vem som tillsätts på posten. För mer information om tillsättningsprocessen kan du kika här!

Hur skickar du in din ansökan?

Skicka ett mail till valberedningen@uppsalaekonomerna.com innehållande följande information:

  • Namn
  • Vilken post söker du?
  • Vilken termin läser du?
  • Berätta kort om dig själv (5-10 meningar)
  • Har du tidigare erfarenheter inom Uppsalaekonomerna? (max 5 meningar)
  • Har du andra relevanta erfarenheter? (max 10 meningar)
  • Telefonnummer
  • E-mail
  • Är du ordinarie medlem (ja/nej)

Därefter kontaktar valberedningen dig med information angående den fortsatta ansökningsprocessen.

Har du några frågor eller funderingar? Tveka inte att maila valberedningen via valberedningen@uppsalaekonomerna.com!

Läs mer om…


Förtroendevald

De olika förtroendeposterna

Hur processen går till

Valberedningen

FAQ