Utskotten

Att engagera sig i ett utskott är ett utmärkt sätt att lära känna föreningen, dess verksamhet och dess medlemmar ännu bättre! Till skillnad från andra operativa organ inom föreningen så tillsätter våra utskott projekt löpande över terminerna, samt håller varannan vecka något som kallas för utskottsmöten (se nedan).


Eventutskottet
arrangerar externa och interna aktiviteter av social karaktär.

Finansutskottet anordnar alla evenemang med enbart finansanknytning.

Idrottsutskottet erbjuder sociala aktiviteter av idrottslig karaktär utan företagsanknytning, samt kostnadsfri träning i en rad olika sporter.

Internationella utskottet är en språngbräda till en internationell karriär och nätverkande.

Näringslivsutskottet bedriver alla typer av nationella aktiviteter med företag, undantag finansföretag.

Reversen planerar och producerar föreningens medlemstidning.

Utbildningsutskottet organiserar alla de aktiviteter som har med din utbildning att göra, inkluderat föreningens utbildningsbevakning.

Välkomstutskottet ansvarar för välkomstaktiviteter för kandidat-, utbytes- och masterstudenter.

Capture5