Utskotten

Att engagera sig i ett utskott är ett utmärkt sätt att lära känna föreningen, dess verksamhet och dess medlemmar ännu bättre! Till skillnad från andra operativa organ inom föreningen så tillsätter våra utskott projekt löpande över terminerna, samt håller varannan vecka något som kallas för utskottsmöten (se nedan).


Eventutskottet
arrangerar externa och interna aktiviteter av social karaktär.

Finansutskottet anordnar alla evenemang med enbart finansanknytning.

Idrottsutskottet erbjuder sociala aktiviteter av idrottslig karaktär utan företagsanknytning, samt kostnadsfri träning i en rad olika sporter.

Internationella utskottet är en språngbräda till en internationell karriär och nätverkande.

Näringslivsutskottet bedriver alla typer av nationella aktiviteter med företag, undantag finansföretag.

Reversen planerar och producerar föreningens medlemstidning.

Utbildningsutskottet organiserar alla de aktiviteter som har med din utbildning att göra, inkluderat föreningens utbildningsbevakning.

Välkomstutskottet ansvarar för välkomstaktiviteter för kandidat-, utbytes- och masterstudenter.

Utskottsmöten

Varje utskott anordnar med jämna mellanrum öppna möten på Borgen för intresserade och engagerade medlemmar. Mötena pågår en timme, leds av utskottets Ordförande och Vice och kan innehålla allt ifrån ”aktuellt inom föreningen/utskottet”, till föreläsningar eller workshops, till inspiration från diverse externa eller interna gästtalare.

Event: Måndagar udda veckor kl. 16.00-17.00

Finans: Måndagar var tredje vecka kl. 16.00-17.00

Idrott: Måndagar var tredje vecka kl. 16.00-17.00

Internationella: Onsdagar var tredje vecka kl. 16.00-17.00

Näringsliv: Måndagar var tredje vecka kl. 16.15-17.00 med start den 16 september.

Reversen: Information kommer inom kort!

Utbildning: Tisdagar jämna veckor kl. 9.00-10.00

Tiderna kan ändras i undantagsfall, så håll utkik i Kalendern och på Facebook. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna och självklart bjuds det på fika och kaffe!

Capture5 Capture2