Pedagogiska priset

Information om det pedagogiska priset

Uppsala universitet delar ut pedagogiska priser för framstående insatser inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Fem pris, på vardera 20 000 kronor, utdelas årligen i november.

Fyra av priserna är riktade mot lärare inom områdena:

Teologi, humaniora och utbildningsvetenskap,
Juridik och samhällsvetenskap,
Medicin och farmaci,
Matematik, naturvetenskap och teknik

Det femte priset riktas mot pedagogiska insatser inom ett för året speciellt prioriterat område och kallas för det fria priset.

Bestämmelser
Har du förslag på nya områden för det fria priset? Skicka förslaget till kvalitetsutveckling@uadm.uu.se

Hur nominerar du?

Nomineringsformulären för 2019 kommer att vara öppna mellan den 14 januari till den 17 mars 2019.

Under maj 2019 kommer de pedagogiska pristagarna för 2019 att presenteras.

För att utse pristagare behöver vi veta hur din kandidat arbetar inom de olika nomineringskategorierna nedan. Det är inte obligatoriskt att fylla i alla delar, men ju fylligare nominering du gör desto bättre underlag får beredningsgruppen för sitt arbete.

Nomineringsformulär pedagogiska priset

Nomineringsformulär fria priset

Nomineringskategorier

Nomineringskriterier