Ladok

English below

Ladok för studenter kommer att uppdateras den 29 april, en anpassning har gjorts som medför att utseendet kommer vara annorlunda. Anpassningen syftar till att öka tillgängligheten och förbättra visningen på olika skärmstorlekar. Du kommer att, liksom tidigare, kunna registrera dig på kurser, anmäla dig till tentamina, se resultat, hämta studieintyg mm.

//

Ladok for students will be updated on April 29, an adjustment has been made which means that the appearence will be different. The adaptation aims to increase accessibility and improve the display on different screen sizes. You will, as before, be able to register for courses, register for exams, see results, obtain study certificates etc.