Förlängda datum för höstens antagning

Med anledning av att pandemin har orsakat förseningar inom skolväsendet har datumen för höstens antagning ändrats något. Det gäller sista kompletteringsdag och första antagningsbeskedet. Värt att notera är att sista svarsdag inte har ändrats vilket innebär att det nu är kortare tid att svara på sitt antagningsbesked.

De gamla datumen står inom parentes.

Webbanmälan öppnar 15 mars (15 mars)
Sista anmälningsdag 15 april (15 april)
Sista kompletteringsdag för dig som går ut gymnasiet eller vuxenutbildning efter sista anmälningsdag. ** 5 juli (21 juni)
Antagningsbesked med svarskrav 16 juli (9 juli)
Sista svarsdag 23 juli (23 juli)
Andra antagningsbesked 29 juli (29 juli)

För mer information: https://www.antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/nyheter/forlangda-datum-till-hostterminen-2021/