Föredrag om psykisk ohälsa

Nu i april anordnar SLU- och UU-studenters krisamverkansgrupp två föredrag om psykisk ohälsa. Se nedan för mer information.

ELEFANTEN I RUMMET – SAMTAL OM SATIR OCH PSYKISK OHÄLSA 

Måndag 12 april, kl. 18.30-19.30

Zoomlänk: https://us02web.zoom.us/j/87533784204 

Serietecknaren och illustratören Marie Tillman använder svart humor för att skapa bilder som är träffsäkra, roliga i det mörka och igenkänningsbara för många. Hon kallar sina teckningar kommentarer på samtiden, och menar att satir är viktigt i relation till ångest och andra former av psykisk ohälsa. Humor och igenkänning skapar en distans till det som är jobbigt och en känsla av att vara mindre ensam.

Måndag 12 april kl. 18.30 kan du lyssna till Marie Tillman i ett digitalt samtal där hon berättar om sin konst och öppnar upp för frågor kring satirens roll i en tid då den psykiska ohälsan ökar.

Samtalet arrangeras av SLU- och UU-studenters krisamverkansgrupp, som består av: Studenthälsan vid Uppsala universitet, Säkerhetsavdelningen vid Uppsala universitet, Universitetskyrkan Uppsala, Utbildningsavdelningen vid SLU, Säkerhetsavdelningen vid SLU, Kuratorskonventet, Uppsala Studentkår, Farmacevtiska studentkåren, Uppsala teknolog- och naturvetarkår, Uppsalaekonomerna, Juridiska föreningen i Uppsala, SLUSS, Ultuna Studentkår, Veterinärmedicinska föreningen och Rindi studentkår.

Marie Tillman har bland mycket annat skapat karaktären Elefanten i rummet, som du kan läsa mer om här: https://uppsala.universitetskyrkan.se/elefanten-i-rummet

 

VÅGA FRÅGA – VÅGA LYSSNA

Ett samtal om suicidprevention med SPES

Tisdag 20 april kl. 19.00-20.15 med kort paus

Länk: https://uu-se.zoom.us/j/64713976992

SPES, som betyder hopp på latin, är en rikstäckande ideell organisation som dels erbjuder stöd och hjälp till efterlevande, dels arbetar preventivt genom att förmedla kunskap om suicid som ett samhälls- och folkhälsoproblem.

Samtalet arrangeras av SLU- och UU-studenters krissamverkansgrupp, som består av: Studenthälsan vid Uppsala universitet, Säkerhetsavdelningen vid Uppsala universitet, Universitetskyrkan Uppsala, Utbildningsavdelningen vid SLU, Säkerhetsavdelningen vid SLU, Kuratorskonventet, Uppsala Studentkår, Farmacevtiska studentkåren, Uppsala teknolog- och naturvetarkår, Uppsalaekonomerna, Juridiska föreningen i Uppsala, SLUSS, Ultuna Studentkår, Veterinärmedicinska föreningen och Rindi studentkår.