Universitet

 • Lika villkorsdag / Equal Opportunities Day

  Den 26 maj kl.13.00-15.00 är det dags för årets första LV-dag för universitetets anställda och studenter. Hur: via Zoom. Link to Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/65233791247 Tema: projekt b Läs mer

 • Tinbergen Institute and Business Data Science Summer School

  The admissions for the summer school of the Tinbergen Institute and Business Data Science are open. This year, all courses are online, but they offer a highly interactive remote learning environment w Läs mer

 • UN Internship

  Are you interested in spending a few months at the UN Office in New York? You can take up assignments with any team in the Office, including the Strategic Planning and Monitoring Unit; the Political, Läs mer

 • Föredrag om psykisk ohälsa

  Nu i april anordnar SLU- och UU-studenters krisamverkansgrupp två föredrag om psykisk ohälsa. Se nedan för mer information. ELEFANTEN I RUMMET – SAMTAL OM SATIR OCH PSYKISK OHÄLSA  Måndag 12 Läs mer

 • Ladok

  English below Ladok för studenter kommer att uppdateras den 29 april, en anpassning har gjorts som medför att utseendet kommer vara annorlunda. Anpassningen syftar till att öka tillgängligheten oc Läs mer

 • Extended dates for fall admission

  (This does not concern international applications, for more information about that see here Due to the fact that the pandemic has caused delays in the school system, the dates for the fall admission Läs mer

 • Förlängda datum för höstens antagning

  Med anledning av att pandemin har orsakat förseningar inom skolväsendet har datumen för höstens antagning ändrats något. Det gäller sista kompletteringsdag och första antagningsbeskedet. Värt Läs mer

 • Brev från rektor

  In English below Till studenterna Det har snart gått ett år sedan regeringen meddelade att all undervisning på universitet och högskolor skulle övergå till distansundervisning. Vi vill börja me Läs mer

 • Pedagogiska priset

  Information om det pedagogiska priset Uppsala universitet delar ut pedagogiska priser för framstående insatser inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Fem pris, på vardera 20 000 kronor, ut Läs mer