Styrelsemöte 21-01-25

Den 25:e januari hade styrelsen möte, protokollet finner du här samt är upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.
På mötet så valde styrelsen en ny portföjförvaltare till Uppsalaekonomernas Asset managemet, valde ansvarsområde till styrelseledamot med utbidningsansvar samt träffade seniorskollegiet.


Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!