Styrelsemöte 21-01-11

Den 11:e januari hade styrelsen möte, protokollet finner du här samt är upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.

På mötet beslutade styrelsen bland annat handlingsplanen för den lokala studiebevakningen som föreningen besdriver samt hur detta skulle regleras i reglementet. I övrigt diskuterade styrelsen krispolicyn samt hur introduktions-verksamhet ska bedrivas under pandemin.

Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av

styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!