Styrelsemöte 2021-09-06

Den 6 september hade styrelsen möte, protokollet finner du här samt under ”Om oss – Styrdokument”.
På mötet fattade styrelsen beslut om att tillsätta en ny portföljförvaltare, dessutom diskuterades bland annat jubileumsbalen och kontaktdagarna.
Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!