Styrelsemöte 2021-06-03

Den 3 juni hade styrelsen möte, protokollet finner du här samt är upplagt under ”Om
oss – Styrdokument”.
På mötet beslutade styrelsen bland annat att fastslå föreningens policys samt att tillsätta en ny IT-ansvarig.
Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!