Styrelsemöte 2021-05-31

Den 31 maj hade styrelsen möte, protokollet finner du här samt är upplagt under ”Om
oss – Styrdokument”.
På mötet beslutade styrelsen bland annat om ett arbetsdokument för lika villkor och samt diskuterade och utvärderade verksamhetsplanen.
Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!