Styrelsemöte 2021-05-17

Den 17:e maj hade styrelsen möte, protokollet finner du här samt är upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.
På mötet beslutade styrelsen bland annat att revidera delar av reglementet som styr Uppsalaekonomerna Asset management, tillsatte seniorskollegiet och nya ortfölförvaltare samt diskuterade personärendeshantering.
Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!