Styrelsemöte 2021-05-03

Den 3:e maj hade styrelsen möte, protokollet finner du här samt är upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.
På mötet beslutade styrelsen bland annat att föreningens resursallokering, kallelse till extrastämma och styrelsen fick besök av Uppsalaekonomerna Asset management som presenterade sitt fondfördelningsförslag.


Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av
styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!