Styrelsemöte 2021-04-19

Den 19:e april hade styrelsen möte, protokollet finner du här samt är upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.
På mötet beslutade styrelsen bland annat att implementera en ny policy kring intern kommunikation för att underlätta för förtroendevalda samt fick besök av från studentkonsultbolaget Consor.


Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av
styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!